GeoRek Vent OÜ

Estonia

Estonia

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA

NON EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

 

GeoRek Vent OÜ
Aardla 23e
Tartu 50110

Estonia
Người liên hệ
Marek Metsmaa