FILTEKO s.r.o.

Slovakia

Slovakia

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA

FILTEKO s.r.o.
Velky Slavkov 403, 058 91 Velky Slavkov, Slovakia

Slovakia
Người liên hệ
Radoslav Lackovic
f: +421 524 180 319