ELE Intertrade Company Limited

Thailand

Thailand

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

ELE Intertrade Company Limited

180, 182 Sukhumvit 95/1, Sukhumvit road, Bangjak Bangjak, Prakhanong, Bangkok 10260, Thailand

 

Thailand
Người liên hệ
Durongrit Chinsuvapala
f: +662-740-3688