PRIHODA COMESA / EETCO-TIC

Egypt

Egypt

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

PRIHODA COMESA / EETCO-TIC

18 Dr. Abdel Hamid Shoman, Nasr city 8th Disctrict, Cairo 11371

Egypt
Người liên hệ
Ahmed El shafiey
f: (202) 2270 4024