CÔNG TY TNHH PRIHODA VIETNAM

Vietnam

Vietnam

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
CÔNG TY TNHH PRIHODA VIETNAM

49 Bui Dinh Tuy Street, Ward 24, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

 

Vietnam
Người liên hệ
Nguyễn Viết Hùng Sinh