Columbus Klimaproject Kft.

Hungary

Hungary

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Columbus Klimaproject Kft.
2142 Nagytarcsa, Pesti út 15

Hungary
Người liên hệ
Gabriella Pollak
f: +36-28588-550