Climatech Engineering Ltd.

Bulgaria

Bulgaria

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA

NON EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

 

Climatech Engineering Ltd.

Professor Kiril Popov 51, 1700 Sofia, Bulgaria

Bulgaria
Người liên hệ
Plamen Ganchev
f: +359 888 627 347