Въздухоразпределителни системи

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Персонализирани решения

Въздухоразпределителните системи могат да бъдат с различни форми, размери, дължини, методи за разпределение и различни типове окачване. Изработваме нашите продукти от различни видове материи с различни цветове. Предлагаме решения за всяка ситуация, които винаги отговарят на взискателните изисквания на клиентите.

Напречно сечение

НАДНАЛЯГАНЕ

C – КРЪГ

Най-често използван, лесна поддръжка, препоръчителен.

H – ПОЛУ-КРЪГ

Използва се в случаите, когато няма достатъчно място за кръгъл въздухоразпределител и при специални изисквания към интериора.

Q – ЧЕТВЪРТ-КРЪГ

Използва се в случаите, когато няма достатъчно място за кръгъл въздухоразпределител, при специални изисквания към интериора и необходимост за монтаж в ъгъла на помещението.

SG - СЕГМЕНТ

Използва се в случаите, когато няма достатъчно място дори за полу-кръгъл въздухоразпределител.

SC - СЕКТОР

Използва се, когато за конфигурацията на ъглите в помещението е необходима различна форма от четвърт-кръг.

НАДНАЛЯГАНЕ И ПОДНАЛЯГАНЕ

S – ПРАВОЪГЪЛНИК

За това сечение е необходима специална окачваща конструкция, която придържа въздухоразпределителя в ъглите.

Размери

Ние произвеждаме текстилни въздуховоди и въздухоразпределители с размери от 100 mm до 2000 mm на базата на конкретни спецификации. Дължината на присъединителните части винаги е с 10-15 mm по-голяма отколкото е посочено в техническата документация на всяка поръчка.

Форма
Размер (стойности A, B)
кръг
диаметър (A)
полу-кръг
диаметър (A)
четвърт-кръг
радиус (A)
сегмент
хорда, височина (A, B)
сектор
радиус (A)
правоъгълник
дължина на страните (A, B)

Дължина

Дължината на въздуховодите и въздухоразпределителите се определя за всеки отделен случай от разполагаемото място. Използваната материя, начинът на приложение и разполагаемото статично налягане са другите основни параметри.

A – начален участък – дължина  100 mm – 200 mm
B – междинен участък – дължина 5 000 mm –10 000 mm, може да се монтират няколко отделни междинни участъка последователно
C – завършващ участък – дължина от 100 mm до 11 000 mm

Отделните части се свързват посредством цип, като броят на циповете (или разстоянието между тях) може да бъде определен в съответствие с изискванията на клиента.

Налягане

Загубите на налягане в текстилните въздухоразпределители и въздуховоди са подобни на тези в конвенционалните въздуховоди. Също така пресмятането на вентилационна система с текстилни въздуховоди се извършва по същия начин както при инсталация с традиционни въздуховоди. Минималното статично налягане, необходимо за поддържане на правилната форма на текстилния въздуховод или разпределител зависи от теглото на използваната материя. Най-малко 20 Pa са достатъчни при използването на леки материи, а 50 Pa са необходими при средно тежки и тежки материи.

Разпределението на налягането по дължина на текстилните въздухоразпределители е различно от това при метален въздуховод поради намаляване скоростта на въздуха по дължина на разпределителя. Моля, свържете се с нас за правилното проектиране на вентилационните системи.

Позволете ни да подготвим персонализирано решение за вас

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings