Разпределение на въздуха

НЕ СТОЙТЕ НА ТЕЧЕНИЕ

Поръчайте текстилни въздухоразпределители с персонализирани дължини на въздушната струя

Притесняват ли ви неравномерният микроклимат в помещението или теченията, които са неприятни за вашите служители? Търсите ли оптимално решение за разпределение на въздуха в промишлени предприятия, супермаркети или обществени сгради? Текстилните въздухоразпределители са идеалният избор за вас. Те са универсално средство и покриват всички начини за въздухоразпределение, използвани в практиката. Ние постигаме желаната дължина на струята като избираме правилния начин на разпределение и можем да комбинираме микроперфорация, перфорация, дюзи и т.н. в един единствен въздухоразпределител.

Текстилните въздуховоди и въздухоразпределители имат 3 функции:

1

Начини на подаване на въздуха

Дебитът въздухът (V) може да се разпредели по следните начини:

A/ МИКРОПЕРФОРАЦИЯ – 200 – 400 µm лазерно изрязани отвори в материята

B/ ПЕРФОРАЦИЯ – лазерно изрязани отвори с диаметър по-голям от 4 mm

C/ МАЛКА ТЕКСТИЛНА ДЮЗА

D/ ГОЛЯМА ТЕКСТИЛНА ДЮЗА

2

Въздуховоди

Въздуховоди, изработени от непропусклива материя или изолирани такива, транспортират въздуха там, където е необходим. Произвеждат се разклонения, преходи и други фасонни детайли.

3

Насмукване на въздуха посредством текстилни смукателни системи

При текстилните смукателни системи се използва само перфорация.

Дължина на въздушната струя от текстилните въздухоразпределители

Дължината варира в зависимост от наличното статично налягане и температурната разлика.

Скоростното поле и дължината на струята на различните разстояния от разпределителя могат да бъдат изчислени със специализирания софтуер, който ние постоянно развиваме и подобряваме. При изчисляването се вземат предвид налягането в разпределителя, разположението и големината на изходящите отвори и температурна разлика. В случаите, когато скоростта на потока не може да бъде надеждно изчислена от нашия софтуер (поради сложно взаимодействие с други потоци например), можем да осигурим изчисляване с помощта на софтуера Fluent, чрез математическо моделиране.

Вижте нашите CFD видеоклипове

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings