Rozprowadzanie powietrza

NIE STÓJ W PRZECIĄGU

Zamów nawiewniki tekstylne z niestandardowym zasięgiem przepływu powietrza

Martwisz się niejednolitym klimatem w pomieszczeniu lub przeciągiem przeszkadzającym Twoim pracownikom? Szukasz optymalnego rozwiązania rozprowadzania powietrza w zakładach przemysłowych, supermarketach lub budynkach użyteczności publicznej? Nawiewniki tekstylne są najlepszym rozwiązaniem. Zapewniają dowolne zasięgi doprowadzania powietrza w praktycePrzy pomocy specjalnego oprogramowania zaprojektujemy właściwe rozwiązanie wylotu powietrza do Twoich potrzeb.

Kanały i nawiewniki tekstylne posiadają 3 funkcje:

1

Wylot powietrza z nawiewników tekstylnych

Powietrze podawane (w) do nawiewnika przez zakończenie lub króciec wlotowy może opuścić nawiewnik w jeden z poniższych sposobów:

A/ MIKROPERFORACJA — otwory o wymiarach 200–400 µm wykonane laserem w tkaninie

B/ PERFORACJA — otwory o średnicy powyżej 4 mm wycięte laserem

C/ SMALL FABRIC NOZZLE

MAŁY OTWÓR WYLOTOWY Z TKANINY

D/ DUŻY OTWÓR WYLOTOWY Z TKANINY

 

2

Kanały do przesyłu powietrza

Kanały wykonane z nieprzepuszczalnej tkaniny lub kanały z izolacją przenoszą powietrze do miejsca przeznaczenia BEZ nawiewu. Możemy zaprojektować i wyprodukować odgałęzienia, łuki i inne złączki na każdą sytuację.

3

Wlot powietrza do kanału o ciśnieniu ujemnym (wywiewnego)

Perforacje służą do wprowadzenia wywiewanego powietrza do kanału o ciśnieniu ujemnym.

Odległość przebyta przez strumień powietrza od nawiewników tekstylnych

Przebyta odległość zależy od dostępnego ciśnienia statycznego i różnicy temperatur.

Prędkość powietrza w różnych odległościach od nawiewnika można obliczyć za pomocą naszego „wewnętrznego” oprogramowania do projektowania, które nieustannie ulepszamy i które uwzględnia wszystkie powiązane wpływy na projekt. Obejmują one w szczególności dodatnie ciśnienie w nawiewniku, położenie i wymiary otworów wylotowych oraz różnicę temperatur. W przypadkach, gdy nie można wiarygodnie obliczyć prędkości powietrza poprzez oprogramowanie (na przykład w związku ze złożoną interakcją wielu strumieni powietrza), możemy dokonać tych obliczeń przy użyciu naszego oprogramowania Fluent.

Obejrzyj nasze filmiki przedstawiające testy dymowe

Obejrzyj nasze filmiki przedstawiające program Fluent

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings