Základní charakteristiky

1/ Průřez

{popis}

Mezi uvedenými průřezy vyrábíme přechodové kusy.

{popis}

2/ Rozměr

Vyrábíme tkaninové vyústky a potrubí všech rozměrů od 100  do 2000 mm, vždy dle konkrétního zadání. Rozměr připojovacího dílu je vždy o 10-15 mm větší,  než je uvedeno v technické dokumentaci k zakázce.

Rozměrem se u jednotlivých tvarů  rozumí:

{popis}

 

3/ Délka

Určení délky tkaninových vyústek a potrubí závisí především na dispozici prostoru. Obecně lze stejný průtok vzduchu dopravit do prostoru vyústkou dlouhou 1 až 200 m. Záleží jen na použitém materiálu, jeho úpravě a dopravním tlaku ventilátoru.

Nejčastější případ

{popis}

A - začátek -  délka 100 - 200 mm

B - průbežný díl - délka 5000 - 10 000 mm, může se opakovat vícekrát za sebou

C - zaslepovací díl - délka od 1000 do 11000 mm


- Jednotlivé díly se spojují zipy, počet zipů lze upravit dle přání zákazníka.

- Do specifikace se uvede pouze celková délka v mm (tedy A + B + C), vyústku nebo potrubí rozdělíme na úseky při výrobě.

{popis}

4/ Tlak

Tlakové ztráty tkaninových vyústek a potrubí jsou velmi podobné ztrátám v tradičním potrubí. Stejně tak výpočet složitejšího tkaninového rozvodu probíhá obdobně plechovému potrubí. Minimální statický tlak potřebný k udržení správného tvaru tkaninové vyústky nebo potrubí závisí na hmotnosti použité tkaniny. Pro lehké materiály stačí 20 Pa, pro střední a težké pak 50 Pa. Rozložení tlaku podél tkaninové vyústky je odlišné od běžného potrubí, protože s ubývajícím průtokem klesá podélná rychlost. Pro ověření návrhu rozvodu nebo potrubí nás kontaktujte.

{popis}

5/ Úprava konců

{popis}


- Naše originální řešení -

Chci vědět více