Životnost a záruka

dlouhá životnost

Jaká je životnost tkaninových vyústek/potrubí?

Nejedná se o krátkodobé řešení, vyústky z kvalitních tkanin budou sloužit patnáct i více let. Omezenou životnost mohou mít lehké tkaniny (Light – PLS, NLS, cca 100 g/m2) s maximálním počtem 50ti praní nebo levné, obvykle, polyetylénové fólie (Foil – NLF) náchylné na roztrhání.

Záruční lhůta

Poskytujeme tuto záruční lhůtu:

1) Na míru vyráběné textilní vyústky a potrubí určené do budov (kromě částí vyjmenovaných v bodech 2 a 3)
A) 10 let
Tkaniny: Prihoda Classic (PMS, NMS), Prihoda Premium (PMI, NMI), Prihoda Recycled (PMSre, NMSre) – včetně Prihoda Art, Prihoda Durable (NMR)
B) 2 roky
Tkaniny: Prihoda Plastic (NMF), Prihoda Foil (NLF), Prihoda Glass (NHE), Prihoda Translucent (NMT)
C) 2 roky (max. 50 cyklů praní)
Tkaniny: Prihoda Light (PLS,NLS) – včetně Prihoda Art, Prihoda Hydrophobic (NLW)
D) 1 rok
jiné než uvedené tkaniny, grafika mimo Prihoda Art
2) Sériové a speciální výrobky a části
A) 2 roky
tlumič hluku QuieTex, lucerna, ploché vyústky Squairetex, membránová vyústka, izolované potrubí, dvojité potrubí, uzavírací klapka, vyrovnávač, clonka, tlumič rázů, LucentAir, Airport Ducting, antistatické provedení
B) 2 roky (max. 5 cyklů praní)
odmrazovací clona DeDa
3) Netkaninové doplňky
A) 5 let
servomotory
B) 2 roky
suché zipy
C) 1 rok
zipy, ramínka, obruče, spirálové výztuhy, napínače, ruční klapka, navijáky, montážní materiál

Podmínky záruky

Záruční doby pro jednotlivé výrobky jsou vypsány v tabulce, která je přílohou těchto podmínek. Záruční doba začíná plynout dnem dodání zboží. Podmínkou záruky je dodržení všech předaných pokynů pro montáž a údržbu, jakož i dodržení obecných zásad údržby vzduchotechnických zařízení a filtrace přiváděného vzduchu minimálně EU3. Bez ohledu na stupeň použité filtrace mohou nečistoty z distribuovaného vzduchu postupně ucpávat mikroperforační otvory. Případné snížení průtoku a funkce vyústky z tohoto důvodu není důvodem k reklamaci a vyřeší se vypráním vyústky. Výrazné znečištění může vést až k poškození tkaniny nebo navázaných konstrukcí nadměrným přetlakem a v takovém případě nebude uznána reklamace. Výrobek nesmí být vystaven působení látek, kterého ho mohou chemicky narušit. Skapávající voda může být zbarvena barvou tkaniny.

Nechte si navrhnout řešení na míru