Provize

PŘÍHODA s.r.o. poskytuje provizi ve výši až 3% z fakturované částky za prokázanou bezchybnou montáž.

Pro přiznání provize je podstatné zejména:

1

Správně namontovaný závěsný systém
2

Vyústky a potrubí jsou správně zavěšené a napnuté
3

Řádně nainstalované všechny dodané komponenty (napínací prvky a další)
4

Správně napojený začátek, přechody a ostatní tvarovky

Postup pro získání provize:

Firma, která zakázku instalovala, pošle na sales@prihoda.com číslo naší objednávky a fotografie obsahující:

a) Celkový pohled na všechny nafouknuté vyústky s dobrým rozlišením vyústek. Případně jednotlivé pohledy na celé vyústky pokud je nelze obsáhnout do jediné fotky

b) Detail napojení v délce cca 1-2m od začátku

c) Detail zaslepení v délce cca 1-2m od konce

d) Detail celých oblouků, přechodů a dalších tvarovek, pokud je zakázka obsahuje

 

Pokud zakázka obsahuje více pozic nebo kusů (i stejného provedení), je potřeba poslat fotografie obsahující každou jednotlivou vyústku či úsek potrubí.

PŘÍHODA s.r.o. poté posoudí úroveň instalace a rozhodne o přidělení části nebo celé provize. Provize bude proplacena na základě Vámi vydané faktury.

Provize může být uznána jen za nové kompletní instalace.