Citus svarīgus dokumentus

VISS, KAS JUMS NEPIECIEŠAMS

VISPĀRĒJIE BIZNESA NOSACĪJUMI

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

SERVODZINĒJI - VADĪBAS SHĒMAS

APKOPES INSTRUKCIJA

PIEDĀVĀJUMA PARAUGS

PRODUKTA VIDES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Jums ir kādi jautājumi? Vai nepieciešams vēl kaut kas?