Mogućnosti, podaci, pojedinosti

Mi nudimo rešenje za svaku situaciju. Svi testovi se vrše od strane kvalifikovanih proizvođača u savremeno opremljenim laboratorijama za testiranje. Svi proizvodi se prave na osnovu posebnih porudžbina, uz našu spremnost da izađemo u susret Vašim posebnim zahtevima prilikom potražnje specifične opreme ili dizajna, u slučaju da nije ponuđeno u postojećoj ponudi. Očekujemo Vas.

Za detaljne informacije, molimo preuzmite ovde Tehničke podatke.

1. Products for special use

1.1. Fabric Tiles SquAireTex

Whole diffusers, with the exception of the aluminium frame, are made of NMS fabric. The upper part for connection to the air supply may be manufactured insulated by non-woven fabric The sewn-in perforated interlayer guarantees even distribution of the air flow. Thanks to the very low weight, the installation consists only of insertion to the grid of the false ceiling. Fixation to the ceiling is not necessary. The upper and bottom part are connected by a zipper; the bottom part is attached to the frame by Velcro fasteners. This allows easy disassembly and the parts then can be perfectly cleaned by washing. Diffusers can be supplied in any of the 9 colors or their combinations (different color of channeling pockets and of the basic fabric), or in special colors. Upon request we can manufacture any dimension. We distinguish 3 basic types based on the achieved air flow.

 

{popis}

 

Channeling pockets create a swirling air flow that stays under the ceiling.

{popis}

{popis}

 

{popis}

The selected channeling pockets direct the air flow to one or more directions. The following options are available:

{popis}

{popis}

Air is distributed by microperforation located evenly along the outlet surface.

{popis}

 

1.2. Membranski difuzor - Difuzor za dva različita načina snadbijevanja vazduha

Ovaj način omogućava kombinaciju dve vrste difuzora u jednom. Membranski ventil je napravljen od lakog, nepropusnog materijala zašivenog celom dužinom kanala. Membrana je pričvršćena za dvostepeni motor. U grejnom modu, motor pokreće membranu i tom prilikom zatvara difuzor zadužen za hlađenje  koji je smešten u gornjem delu kanala, na taj način topli vazduh izlazi kroz otvore na dnu kanala. U modu za hlađenje, motor pokreće membranu i zatvara otvore za grejanje koji se nalaze na dnu kanala i na taj način hladni vazduh prolazi kroz otvore na vrhu kanala. Membrana na ovaj način omogućava postojanje dva potpuno različita difuziona sistema u jednom kanalu.

Grejanje Hlađenje

{popis}

 

Ovde možete pogledati video snimak membranskog difuzora – dimni test

 

1.3. Kanali za negativni pritisak (odvod) - Tekstilni kanali za odvod vazduha

{popis}

Isporučuju se samo u četvrtastom ili trougaonom obliku. S obzirom na to, da je zategnuta tkanina od izuzetne važnosti za odvodne kanale, strane zatežemo koristeći kombinaciju visećih nosača (vešalica), vijaka za zatezanje i šipki sa navojem. Vazduh se usisava u kanal kroz otvore koje se mogu postaviti na bilo koju stranu kanala, kao  i bilo gde duž cele dužine kanala. Kako bi osigurali ujednačeno strujanje vazduha, možemo podesiti prečnike otvora i njihovu gustinu  duž celog kanala. Očekujemo da će se naši kanali za odvod negativnog pritiska koristiti tamo gde je potrebno redovno i/ili temeljno čišćenje. Tekstilni kanali za negativnim pritiskom se mogu lako demontirati sa visećih nosača, rastaviti na manje delove, što omogućava lakše pranje. Ukoliko se koriste NMI materijali (koji u sebi sadrže impregnirano srebro), takvi kanali su antibakterijski.


{popis}

 

1.4. Podešivač za odmrzavanje - Brže i efikasnije odmrzavanje

{popis}

Podešivač za odmrzavanje (DeDa) pada preko ventilatora, blokirajući prednji deo hladnjaka. Na taj način se zaustavlja okretanje ventilatora i ubrzava proces odmrzavanja. Napravljeni su od NLW tkanina što osigurava zaštićenost hladnjaka i poseduje hidrofobnu zaštitu da bi se sprečilo stvaranje inja.


 

 

 

 

1.5. Izolovani kanali - Termo izolacija i prigušivač buke

Koriste se kako bi se smanjio gubitak temperature pri prenosu klimatizovanog vazduha do difuzora. Debljine 40mm, labavih vlakana i izolacionim materijalom od poliestera zašivenim između dva sloja tekstilnog kanala. Svi naši materijali na tekstilnim kanalima se mogu koristiti kao spoljašnji sloj izolacionog kanala, omogućavajući lako uklapanje sa ostalim delovima sistema. Proizvodni proces kompresuje  labavi izolacioni sloj sa početnih 40 mm na 20 mm, što smanjuje debljinu zida konačnog proizvoda. Maksimalni koeficijent  prenosa toplote iznosi 1,5 W/m2/K. Izolaciona cev se proizvodi u standardnoj dužini od 2000 mm sa patetnim zatvaračem, uz početni prečnik od Ø250 mm pa naviše. Izolacioni kanali takođe se ponašaju kao odličan prigušivač buke, apsorbujući i smanjujući zvučne vibracije u kanalu. Molimo Vas da nas kontaktirate za dodatne informcije.

 

1.6. Dupli odvodi – Sprečavanje kondenzacije

{popis}Kondenzacija se  uglavnom sprečava uz upotrebu dvostrukog kanala. Unutrašnji sloj se održava u odgovarajućem položaju zanemarljivim protokom vazduha (približno 1% protoka u kanalima). Koeficijent penosa toplote dostiže i do 3,5 W/m2 /K.

 

 

1.7. Antistatički oblik - Sprečava nagomilavanje struje

{popis}Antistatički dizajn je namenjen pre svega za prostorije gde je potrebno izbeći akumulaciju ili pražnjenje statičkog elektriciteta.

 

 

 

 

 

 

1.8. Kombinovani polukružni presek – Veći protok vazduha na maloj visini difuzora

{popis}

Ovo predstavlja kombinaciju nekoliko polukružnih difuzora prišivenih jedan za drugi. Na taj način je omogućen veći protok vazduha na relativno malim visinama kanala.

 

 

 

{popis}

2. Rešenja protoka vazduha na velike daljine

2.1. Male mlaznice – Za usmerene obrasce protoka vazduha i protok vazduha na velike daljine

{popis}Male mlaznice omogućavaju usmerene protoke vazduha. Protok vazduha povećan je za oko 25% u poređenju sa standardni otvorima, pri čemu je skretanje vazduha minimalizovano. Male mlaznice su dostupne u tri veličine 20, 30 i 40 mm, kao i u dva tipa – industrijskoj i premijum varijanti.

 

 

 

 

2.2. Velike mlaznice – Protok vazduha na velike razdaljine

Velike mlaznice (većeg prečnika) omogućavaju protok vazduha na velike razdaljine. Razdaljina može dostići i 20 m, u zavisnosti od statičkog pritiska i temperaturne razlike. Mlaznice mogu biti fiksne, podesive i usmerene. Sve mlaznice imaju sličan izgled. Podesive mlaznice mogu biti usmerene po želji čak do ±45° uz upotrebu četiri pojasa (kaiša) koji su skriveni ispod estetski porubljene tkanine. Podesivi prigušivač je zašiven u svaku mlaznicu da bi omogućio različite protoke.

 

3. Proizvodi sa podesivim parametrima

3.1. Tekstilni kanal sa podesivom dužinom – Mogućnost promene dužine kanala prilikom sastavljanja (montaže)

{popis}

Osam podesivih pojaseva je ušiveno duž okruglog kanala. Podešavanjem (zatezanjem ili opuštanjem) svih osam pojaseva, može se ručno prilagoditi dužina kanala da bi odgovarala potrebama montaže.

 

 

 

 

 

3.2. Podesivi zglobovi – Uugao zgloba je moguće podesiti tokom montaže

{popis}

Osam podesivih pojaseva (isto kao i kod podesive dužine), je zašiveno duž okruglog kanala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Podesiva perforacija (probijanje) – Usmeravanje protoka vazduha

{popis}

Originalna inovacija omogućava ručno prilagođavanje kako veličine otvora difuzora, tako i protoka vazduha. Slike ispod pojašnjavaju operaciju – stvarna veličina difuzora i šema otvora su u potpunosti promenljive i zavise od zahteva projekta. Izabrana pozicija se zadržava uz korišćenje čičak trake.

 

 

 

3.4. Pokretni ulazni adapter – Promena pozicije adaptera

{popis}

Ulazni naglavak na ravnom kraju polukružnog ili četvrtkružnog difuzora može se navesti kao pokretan deo. Ovi ulazi mogu biti korigovani do čak 80 mm. Pokretni ulazni adapter je od pomoći u slučajevima kada ulaz za dovod vazduha kod Tekstilnog kanala malo van odgovarajuće pozicije.

 

 

 

3.5. Vazdušni difuzor Svetiljka (Lampa) – Jednostavna konfiguracija i usmeravanje protoka vazduha

{popis}

Difuzor Svetiljka je projektovan za distribuciju vazduha na većim visinama, najčešće iz jedinica montiranih na krovu. Može se montirati samo u vertikalnom položaju. Vazduh se izduvava horizontalno u jednom od šest pravaca. Za regulisanje protoka se koriste vertikalne klizne trake. For more information download brochure

 

 

 

 

4. Rešavanje problema protoka vazduha

4.1. Podešivači (ekvilajzeri) – Smanjenje turbulencije protoka vazduha

{popis}

Podešivači se postavljaju u smeru rada ventilatora ili na ulaznom naglavaku. Njihova funkcija je da se smanji turbulencija vazduha i pomeranje samog kanala. Međutim, njihova upotreba se mora pravilno planirati, pošto oni povećavaju pad pritiska.

 

 

 

 

4.2. Džepovi – Rešenja za skretanje protoka iz otvora (perforacija)

{popis}

{popis}

Fabrički džepovi su osmišljeni da uklone skretanje vazduha koji struji kroz otvore. Rešenje je zasnovano na interakciji dva protoka vazduha sličnih impulsa. Pražnjenje iz poslednje rupe u redu je usmereno pod odgovarajućim uglom uz korišćenje tekstilnog džepa i na taj način se skreće vazduh od otvora. Leaflet


 

 

 

 

 

4.3. Amortizer (prigušivač) - Izjednačava statički pritisak u kanalu

{popis}

Amortizer je kratki konus napravljen od perforirane tkanine. Ulaz amortizera je normalnog prečnika, dok se izlaz može prilagoditi manjem prečniku korišćenjem podesivog pojasa. Potpuno otvoreni amortizer ne dovodi do bilo kakvog gubitka pritiska, dok potpuno zatvaranje amortizera dovodi do velikog pada pritska. Podešavanje amortizera se može uraditi u bilo kom trenutku otvaranjem zatvarača na ivici kanala. Montažom prigušivača duž kanala može se izjednačiti statički ptitisak u kanalu, a samim tim i protok vazduha kroz kanal. Takođe, koristimo prigušivače kako bi osigurali kontrolu protoka vazduha kroz Tekstilne mlaznice i izlazne priključke sa drugim delovima sistema.

 

4.4. Difuzor za intezivno hlađenje – Hlađenje uz veliku temperaturnu razliku

{popis}

Za potrebe hlađenja sa ∆t ≥ 6°K preporučujemo korišćenje horizontalnog načina protoka vazduha u Tekstilnim kanalima. To se može postići postavljanjem mikro otvora (perforacija) u pojasu na 90° i 270° duž obe strane kanala. Horizontalni način strujanja vazduha mora postići određenu brzinu da bi se izbeglo prerano skretanje vazduha na dole. Uz dovoljnu brzinu na izlazu (omogućenu statičkim pritiskom), moguće je preneti 1 kW rashladnog kapaciteta na 1 m dužine kanala, uz održavanje brzine ispod 0,2 m/s u datoj zoni. Metode protoka vazduha su detaljno prikazane u nastavku. Za pomoć pri određenim upotrebama, molimo obratite se našim ovlašćenim predstavnicima.

 

 

4.5. Anti-deflektor (protiv skretanja) – Sprečava skretanje protoka vazduha (mikro otvori – mikro perforacije)

{popis}

Anti-deflektor sprečava skretanje protoka vazduha od mikroperforiranih materijala uz pomoć rupa većih od debljine datog materijala (tekstila). Sačinjen je od fine mešavine i pokriva difuzor sa unutrašnje strane. Naš program za obradu podataka preporučuje njegovu upotrebu u svim situacijama kada može doći do skretanja protoka vazduha.


 

 

 

5. Poboljšani izgled

5.1. Zatezanje profila – Ispravljanje malih nabora

{popis}

Šrafovi za zatezanje klize u profil i koriste se za uklanjanje nabora i neravnina u tekstilu. Fleksibilnost tkanine omogućava njeno rastezanje i do 0,5%. Prethodno istegnuti difuzori se samim tim proizvode za 0.5% kraći nego što je specificirano i stvarna dužina se postiže njihovim istezanjem. Proces montaže je objašnjen u uputstvu za sastavljanje koji je sastavni deo dostavnog paketa.

 

 

 

5.2. Zatezanje krajeva kanala - Zateže se čitava dužina difuzora

{popis}

{popis}

5.3. Lukovi – Sprečava opuštanje difuzora bez dotoka vazduha

{popis}

Lukovi se koriste za poboljšanje nenaduvanih difuzora. Krajevi lukova su ubačeni u džepove prišivene na unutrašnju stranu kanala, oni takođe imaju središnji čičak (čičak traku) za pričvršćivanje. Lukovi se mogu lako uklanjati radi održavanja, pri tom predstavljaju i jeftiniju varijantu od gumica/prstenova.

 

 

 

 

 

5.4. Prstenovi (gumice) – Održavaju oblik i u nedostatku vazduha

{popis}

Mogu se proizvoditi od sledećih materijala:

  1. Ravnih aluminijumskih profila
  2. Plastika otpornih na toplotu (zagrevanje)
  3. Nerđajućih čeličnih šipki


 

 

 

 

 

5.5. Štampanje – Površina difuzora se može koristiti za reklamiranje (oglašavanje)

{popis}

Reklama ili logo može biti odštampan na tkanini. Na sličan način, može se dodati i deo identifikacije da bi se olakšala montaža ili održavanje.- OUR UNIQUE SOLUTIONS -

More