Unitech International Pvt. Ltd.

Pakistan

Pakistan

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Unitech International Pvt. Ltd.

Plot No: 9, Holiday Park, Mushar afabad Raiwind Road, Lahore – 537 00, Pakistan

Pakistan
Người liên hệ
Tariq Butt
f: +92 42 5320 471