نمایشگاه ها

با ما همراه باشید
نمایشگاه ها 

Chillventa eSpecial 13/10 – 15/10/2020

The Chillventa fair in Nuremberg is the international trade fair for refrigeration, air conditioning, ventilation and heat pumps. This year Chillventa goes...
بیشتر
نمایشگاه ها 

China Refrigeration 2019

This international exhibition for refrigeration, air-conditioning, heating and ventilation took place on 9–11 April 2019 at the Shanghai New International...
بیشتر
نمایشگاه ها 

Chillventa 2018 ، نورنبرگ

صدها نفر از 45 کشور جهان از غرفه ما در نمایشگاه تجاری نورنبرگ بازدید کردند. فیلم این...
بیشتر