وسایل حمل و نقل عمومی

کاربری ها

می توانیم کانال های پارچه ای را برای پخش و انتشار هوا در داخل فضا یا کابین های مترو ، قطار و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی تولید نماییم.

متروها ، قطارها ، اتوبوس ها ، هواپیماها ، قایق ها ، زیر دریایی ها ، وسایل نقلیه نظامی و …


 

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید