محیط های صنعتی

کاربری ها

صنایع شیمیایی، نساجی، الکترونیک

سیستم کانال های پارچه ای پخش و توزیع هوا یک راه حلی عالی برای همه محیط های صنعتی محسوب می شود. این سیستم امکان توزیع جریان هوا بصورت یکنواخت و سرعت پایین یا پخش و پرتاب جریان هوا بصورت مستقیم و با شدت بالا را بر اساس نیاز خریدار و کاربری محیط و با هزینه ای کم نظیر ، فراهم می کند. همچنین این سیستم بیش از 100 نوع روش عملی برای نصب و ساپورت گیری کانال را که بتواند با هر نوع سازه یا سقفی همخوانی داشته باشد ، در اختیار شما قرار می دهد. در محیط هایی با آلودگی بالا ، استفاده از منافذی با قطر های بزرگ جهت پخش و انتشار هوا پیشنهاد می شود.

EsteeLauder, Merck Boehringer, Novartis, BASF, Astra Zeneca, Procter & Gamble, L‘OREAL, Avon, Foxconn, Delphi, Sharp, Siemens, Grundig, Philips, Sony, Bosch, Honeywell, Skoda Auto,            PSA Peugeot, Audi AG, FaberCastel, Kimberley Clark, VW, BMW, Airbus, Daimler-Chrysler, Michelin, Ferrari, Schneider Electric, Continental, Bayer, Jabil, FIAT,..

 

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید