فروشگاه ها و سوپر مارکت ها

کاربری ها

در فروشگاه های بزرگ می توانیم جریان هوا را از طریق منافذ لیزری یا نازل های پارچه ای ، هرکدام که برای محیط مناسبتر باشد ، توزیع نماییم. تجربه نشان می دهد ، کانال های پارچه ای الگوی هوای به مراتب بهتر و یکنواخت تری را نسبت به سیستم های فلزی ارائه داده و در عین حال موجب کاهش هزینه ها می شود. بازه متنوعی از رنگ ها ، طراحی زیبا را برای کانال امکان پذیر ساخته و قابلیت ضد اشتعال پارچه ها ، مطابق با کلیه استانداردهای جهانی می باشد.

NIKE, Auchan, Decathlon, IKEA, Amazon, Sparkasse, Kaufland, Baumax, Walmart, Carrefour, Intermarche, Europa park, Home Pro, Tesco, show rooms Citroen, Seat, Audi, Kia,... 

 

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید