انبار مواد غذایی و سردخانه ها

کاربری ها

در سردخانه های بزرگ ، کانال های پارچه ای Prihoda با توزیع یکنواخت هوا موجب اطمینان از ثبات دمای محصولات و مناطق تحت پوشش کانال می شوند. در مکان های تولیدی با دمای پایین که تعداد زیادی از افراد فعالیت می کنند ، سرعت یا جریان بالای هوا یکی از دلایل اصلی نارضایتی افراد می باشد که ممکن است باعث بیماری یا کاهش راندمان آنها شود. کانال های پارچه ای بدون ایجاد کوران ، هوای سرد را توزیع کرده و محیطی را با جریان ملایم و یکنواخت هوا و مناسب برای کار نفرات ایجاد می کنند.

Amazon, IKEA, Rewe, Edeka, Billa, Logimea, Busung, Halla, Thematec, SamWon, HwaDo, Johnson Controls, Unicoop, Mega Home, Sanacorp, Zott, Danone, Orrero, Kraft Food, Dr. Oetker, LU, Kelloggs, Ferrero, Nestle, Coca-Cola, PepsiCo, Edita, Lotte Confectionery, Unilever, Engro Foods, ...

 

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید