ادارات ، رستوران ها ، مدارس و سینما ها

کاربری ها

امکان استفاده از طرح ها ، رنگ ها و شکل های متنوع در کانال های پارچه ای Prihoda ، می تواند کلیه خواسته های ظاهری و زیبایی مشتریان را تامین نماید . کانال های پارچه ای که بصورت دقیق طراحی و ساخته و اصولی نصب می شوند ، به قسمتی مهم و زیبا از طراحی و فضای داخلی محیط تبدیل می گردند. انتشار و توزیع هوا از کانالهای پارچه ای نتایج بهتری نسبت به دریچه های فلزی دارند و با وجود این عملکرد ، کانالهای پارچه ای با هزینه بسیار کمتری در دسترس است. برخلاف کانالهای فلزی که غالباً در زیر سقف ها نصب می شوند ، کانالهای پارچه ای در فضای داخلی محیط اجرا می شوند و هوا را بصورت خطی و یکنواخت و در سرتاسر محیط توزیع می کنند. تجربه نشان داده است که کارمندان در اداراتی که هوا از طریق کانالهای پارچه ای توزیع می شود بسیار راحت تر هستند.

Dexia Bank, Siemens, Deutsche Bundesbank, BBC Studio, školy (Whitmore Harrow, Eastwood Glasgow, Queen Mary University London),  Art Gallery Libanon, kostely/mešity (Cowboy Church Texas, Masjid seksyen 7 Shah Alam, Mosque Istanbul), restaurace (Starbucks Prague,  Mounai Beirut, Kuib Sinaia, GreenHoff Moscow, Twycross Atherstone, Taverne Windows Lommel,  The Pub Brno, …)

 

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید