آشپزخانه ها

کاربری ها

فضا در آشپزخانه ها معمولاً بسیار کم است و وجود بار شدید گرمایش و بخار نیازمند تهویه مناسب و بیشتر هوا می باشد. کانال های پارچه ای Prihoda حجم بالایی از هوا را به طور یکنواخت و بدون ایجاد کوران در این محیط ها پخش و توزیع می کند. پارچه مورد استفاده در برابر بخار و جریان هوای گرم مقاوم و نگهداری آن بسیار سریع و آسان است. نسبت به کانالهای استیل ، کانالهای پارچه ای هزینه های خرید ، نصب و نگهداری به مراتب کمتری را شامل می شوند و به دلیل آنتی باکتریال و قابل شستشو بودن ، کلیه استانداردها و خواسته های بهداشتی را تامین می نمایند.

 

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید