نصب و اجرا

نصب سریع و آسان

مدل های نصب

برای هر شرایط و محیطی یک راه حل ویژه و مناسب را به شما ارائه می دهیم. تیمی شایسته از کارمندان ما ، همه چیز را در مدرنترین اتاقهای آزمایش مورد بررسی قرار می دهند. ما تمام پروژه های خود را بصورت سفارشی بررسی و ارائه می نماییم و خوشحال خواهیم شد که بتوانیم تمام نیازها یا درخواست های شما برای تجهیزات یا موضوعاتی که در اینجا ذکر نشده است را تامین نماییم.

1

نصب کانال گرد بر روی سیم بکسل ، بهمراه قلاب و بصورت تک ساپورت (دیگر تجهیزات: D,F,K,M)

2

نصب کانال گرد بر روی سیم بکسل ، بهمراه قلاب و بصورت دو ساپورت (دیگر تجهیزات: D,F,K,M)

3

نصب کانال گرد بر روی پروفیل که به سقف نصب می شود (دیگر تجهیزات: A, B, C, G, J, H, L)

4

نصب کانال گرد بر روی پروفیل که به سقف و بصورت دو ساپورت نصب می شود (دیگر تجهیزات: B, C, G)

5

نصب کانال گرد بر روی پروفیل و بصورت تک ساپورت آویز ( دیگر تجهیزات: A, B, C, G, I, D, E, F, K, L, M)

6

نصب کانال گرد بر روی پروفیل و بصورت دو ساپورت یا ساپورت از طریق کمان آلومینیوم آویز ( دیگر تجهیزات: A, B, C, G, I, D, E, F, K, L, M, N)

7

کشش در سطح مقطح – می تواند به مدل های دیگر نصب اضافه شود (دیگر تجهیزات: D, F, H)

8

نصب کانال نیم دایره بر روی پروفیل که به سقف نصب می شود (دیگر تجهیزات: A – همیشه سطح مقطع مثلثی , B, C, G, L, H, J)

9

نصب کانال نیم دایره بر روی پروفیل و بصورت دو ساپورت آویز و پروفیل های عرضی (دیگر تجهیزات: A, D, E, F, K, L, M)

10

نصب کانال چهارگوش بر روی پروفیل که به سقف نصب می شود (دیگر تجهیزات: A, L)

11

نصب کانال چهارگوش بر روی پروفیل و ساپورت آویز (دیگر تجهیزات: A, E, K, L, M)


تجهیزات نصب

قلاب

پروفیل آلومینیوم

سیم بکسل با روکش پلاستیکی و تجهیزات نصب گالوانیزه

A - نوار حائل

B - پروفیل پلاستیکی

C - پروفیل آلومینیوم و ساپورتهای آویز

D - سیم بکسل با روکش پلاستیکی و تجهیزات نصب گالوانیزه

F - سیم بکسل با روکش پلاستیکی و تجهیزات نصب استیل

E - پیچ ساپورت

اتصال دهنده های پروفیل

G - پروفیل استیل

H - کشش در سطح مقطع

I - پروفیل آلومینیوم تقویت شده

J - نوار VELCRO

K - زنجیر گالوانیزه

L - پیچ کششی در پروفیل

M - سیم های آویز - قسمت بالا

M - سیم های آویز - قسمت پایین

N - ساپورت کمانی پروفیل ها