توزیع و پخش هوا

استفاده مطلوب از جریان هوا

کانال های پارچه ای را با جریان هوا مورد نیاز سفارش دهید

آیا نگران جریان هوای نامطلوب یا کوران هوا در یک اتاق که کارمندان شما را آزار می دهد هستید؟ آیا به دنبال یک راه حل بهینه برای توزیع هوا در کارخانه های صنعتی ، سوپرمارکت ها یا ساختمانهای عمومی هستید؟ کانال های پارچه یک انتخاب ایده آل برای شما هستند. آنها طیف کاملی از جریان های هوا را که در زندگی واقعی استفاده می شود ، پوشش می دهند. با استفاده از نرم افزار ویژه ، ما یک راه حل مناسب جهت توزیع و پخش هوا برای کاربری شما طراحی خواهیم کرد.

کانال پارچه ای دارای سه نوع عملکرد می باشد:

1

خروج هوا از کانال های پارچه ای

هوای ورودی (نشان داده شده با حرفV ) که از طریق یکی از سرها یا رابط ورودی در کانال جریان می یابد ، می­تواند به روشهای زیر از کانال خارج یا توزیع شود:

A\ منافذ بسیار ریز – 200 – 400 µm که توسط برشهای لیزری تعبیه می شوند.

B\ منافذ متوسط لیزری – با قطر بزرگتر از 4 میلیمتر که توسط برشهای لیزری تعبیه می شوند.

C\ نازل پارچه ای کوچک

 

D\ نازل پارچه ای بزرگ

 

2

کانال انتقال هوا

جریان هوا از طریق کانال هایی با پارچه های غیر قابل نفوذ یا عایق شده به مکان یا نقطه خاصی که در نظر گرفته اید ، انتقال می یابد. ما از لحاظ فنی توانایی طراحی ، تولید و ساخت کلیه متعلقات جانبی و مورد نیاز مانند انشعاب ها ، مبدل ها ، زانویی ها و اتصالات را برای تمامی شرایط دارا می باشیم.

3

هوای وارد شده به کانال فشار منفی (مکش)

از منافذ متوسط لیزری برای مکش هوا به درون کانال های برگشت استفاده می شود.

فاصله پخش و انتشار هوا از کانال های پارچه ای

فاصله پخش و انتشار هوا با توجه به فشار استاتیک موجود و اختلاف دما متفاوت می باشد. سرعت جریان هوا در فواصل مختلف از کانال را می توان توسط نرم افزار ویژه طراحی که دائماً در حال بهبود و ارتقاء فنی بوده و کلیه اثرات شناخته شده بر روی هوا را در نظر می­گیرد ، محاسبه نمود. این موارد بطور خاص شامل فشار مثبت در کانال ، موقعیت و ابعاد خروجی های هوا و اختلاف دما می باشد. در مواردی که سرعت هوا به طور دقیق و عملی توسط این نرم افزار قابل محاسبه نباشد (به عنوان مثال به دلیل پیچیدگی اثر متقابل چندین جریان هوا) ، می توانیم این محاسبات را با استفاده از نرم افزار Fluent خود انجام نماییم.

فیلم های تست دود ما را مشاهده نمایید.

فیلم های fluent ما را مشاهده نمایید.