ابزار طراحی

نرم افزار طراحی

تعریفی از پخش و انتقال هوا تا کوچکترین جزئیات

طراحی و پیشنهاد کانال های پارچه ای پخش و انتقال هوا بر اساس اصول فنی یکسان با کانال های ساخته شده از ورق های فلزی یا دیگر ماتریال ها می باشد بطوریکه طراحان از محاسبات و سرعت جریان هوا مشابه استفاده می کنند. افت فشار های موضعی در برخی قسمتها بطور قابل توجهی نسبت به کانالهای ساخته شده از ورقهای فلزی یا مواد سخت متفاوت بوده و مشخصات آنها بر عهده سازنده می باشد. تنها تفاوت عمده در پیشنهادها ، ضرورت جلوگیری از فضاهایی با فشار منفی و اصلاح عدم یکنواختی احتمالی جریانها از هوارسان ها است. این یک مشکل بزرگ در کانالهای فلزی نیست ، با این حال ، وقتی از کانالهای پارچه ای استفاده می شود ، ممکن است لرزش در سطح کانال رخ دهد. نرم افزار Air Tailor موقعیت ریسک های مربوطه را در کلیه خطوط توزیع هوا تعیین می کند ، حتی اگر بررسی برخی از تأثیرات ویژه ، به تجربه کاربران نرم افزار بستگی داشته باشد. قبل از نهایی کردن پروسه تولید ، تکنسین های Prihoda s.r.o بررسی های فنی و اجرایی لازم را برای هر سیستم بطور جداگانه انجام می دهند.


600+
کاربر نرم افراز Air Tailors
70.000+
سفارش اجرا شده
500+
شبیه سازی CFD
ممکن است شما به این موضوعات علاقه مند باشید

PRIHODA AIR TAILOR

نرم افزاری جامع و تخصصی که توسط Prihoda برای طراحی کانال های پارچه ای پخش و انتقال هوا ارائه گردیده است.
بیشتر

شبیه سازی CFD

شبیه سازی CFD تصویری واقعی از دما و سرعت جریان هوا توزیع شده در یک محیط را فراهم می کند.
بیشتر

محاسیه سرعت جریان هوا

این اپلیکیشن جهت محاسبات سرعت پایه در کانال بر اساس جریان هوا و سطح مقطع کانال ، کاربرد دارد. همچنین براساس فشار استاتیک داده شده ، جریان هوای مشخصی را به شما ارائه می نماید. پیشنهاد میکنیم آن را بر روی تلفن همراه خود نصب نمایید.
بیشتر

مدلسازی در REVIT

مدلساز Prihoda باعث می شود طراحی کانال های پارچه ای برای کاربران Revit به سهولت انجام پذیرد.
بیشتر

استعلام خود را برای ما ارسال نمایید