Produkten

Onze producten zijn ontworpen voor transport en/of verdeling van lucht met de daarbij behorende verschillende componenten. Wij onderscheiden toevoer luchtverdeelkanalen en retourkanalen voor het afzuigen van de lucht uit de ruimten, ook wel textiele luchtkanalen of luchtverdeelslangen genoemd.

{popis}


1/ Luchtuitlaat textiel kanaal

Luchtstroom V door het textiel kanaal via één of meerdere van de hieronder beschreven methoden:

A - luchtverdeling door middel van een doorlaatbare stof

B - luchtverdeling door middel van microperforatie – 0.2 – 0.4 mm gaatjes in de stof

C - luchtverdeling door middel van perforatie – gaten met een diameter groter dan 4 mm

D - luchtverdeling door middel van een Grote Nozzle

E - luchtverdeling door middel van een Kleine Nozzle

F - luchtverdeling door middel van een adapter– lucht wordt getransporteerd naar een ander kanaal  systeem

G - luchtverdeling door middel van uiteinde airsock –  lucht wordt getransporteerd naar een andere airsock of kanaal

{popis}

 

Altijd geldt: V = A + B + C + D + E + F + G (elk van de waarden A, B, C, D, E, F,  G kan nul zijn)

 

 

2/Luchtaanzuig in een retourkanaal

Voor aanzuig wordt uitsluitend perforatie toegepast

{popis}

 

3/ Luchtverplaatsing door transportkanalen

Textiele luchtkanalen van ondoorlaatbare stof of geïsoleerde stof voeren lucht naar de plaats van bestemming. Wij kunnen alle soorten verlopen, hulpstukken e.d. maken voor elke situatie.

{popis}

 

Lucht wordt verdeeld door de stof en door middel van gaten van verschillende grootte en verschillende verdeling. De combinatie van de verschillende grootte en hoeveelheid van gaten bieden tal van variaties. De reeks mogelijkheden bestaat uit grofweg 2 systemen, namelijk verdringing of inductie. Kleine gaatjes met een diameter van 0.2 – 0.4 mm, die wij aanduiden als microperforatie, zijn geschikt voor verdringing. Wij gebruiken perforatie van 4 mm of groter, die wij aanduiden als inductie, om een gerichte luchttoevoer te creëeren. Bij de selectie moet er rekening gehouden worden met temperatuurverschillen tussen ruimtetemperatuur en inblaastemperatuur.

Airsocks zijn universele luchtverdelers en bestrijken in de praktijk de gehele reeks toegepaste stromen. Wij ontwerpen de gevraagde luchtuitblaas door een juist textiel kanaal te selecteren met het juiste luchtuitblaas patroon. Wij kunnen de verschillende luchtuitlaten verdelen over een enkel textiel kanaal.

 

 

Luchtstroom vanuit de airsock


{popis}

De worp bereik is afhankelijk van de druk-en temperatuursverschillen.

Here you can see video of smoke tests

 

Het uitblaaspatroon van de airsock kan worden berekend door onze ontwerp software die we constant verbeteren en ontwikkelen. Deze houdt rekening met alle bekende invloeden. Dit omvat, in het bijzonder, overdruk in het textiel kanaal, de verdeling en de afmetingen van uitlaatopeningen en temperatuur verschillen. In bepaalde gevallen wanneer de luchtstroom niet betrouwbaar kan worden berekend door de software (bijvoorbeeld door effecten in de omgeving, wisselwerking tussen meerdere luchtstromen enz.), kunnen wij een berekening maken met behulp van CFD software.

{popis}

{popis}

Uitblaaspatroon gemaakt in PRIHODA software

{popis}

Uitblaaspatroon gemaakt in CFD software

 

IIn het algemeen worden in textiele luchtkanalen vergelijkbare stroomsnelheden als in de traditionele kanalen gehandhaafd. De maximale luchtsnelheid wordt bepaalt afhankelijk van toepassing ivm het mogelijk ontstaan van geluidsproblemen. Verdere beperkingen kunnen zijn het ontstaan van turbulentie waardoor de stof kan gaan trillen. Van belang is een goed ontwerp te maken met inachtneming van luchtsnelheid, statische druk en de toegepaste stof.

- OUR UNIQUE SOLUTIONS -

Meer