Video

PRIHODA ettevõtte reklaamvideo

Microperforation Directioning

 

Riidest plaadid SquAireTex Swirl. Need lamedad elemendid on mõeldud just madalamatesse lagedesse paigaldamiseks. Riide ja spetsiaalsete kanaliseeritud taskute kasutamine võimaldab saavutada samasuguseid või isegi paremaid tehnilisi parameetreid kui traditsiooniliste hajutite ja anemostaatide puhul.Väiksed riidest düüsid – suitsutest. Pika sissepuhkega tekstiilist düüsid suudavad toota suunatud õhujugasid, mis ulatuvad suurte vahemaade taha ja/või toimivad ka küttetemperatuuri suure kõikumise korral.


{popis}

Riidest taskute funktsioon. Riidest taskud aitavad vältida perforatsioonist väljuva õhuvoolu kõrvalekallet. Lahendus põhineb kahe sarnase impulsiga õhuvoolu koostoimel. Õhu väljavool rea viimasest august suunatakse riidest tasku abil teatud nurga alla, kompenseerides perforatsioonist väljuva õhuvoolu kõrvalekalde.


 

Suur suunatud düüs. Meie suuri riidest düüse kasutatakse samamoodi nagu väiksemaid düüse õhu sissepuhkeks suurte vahemaade taha. Tavaliselt kasutatakse neid kõrgete lagedega ruumides. Need düüsid ei ole kinnitatud nii, et õhk väljub õhukanalist vaid 90o nurga all, Neid saab valmistada nii, et õhupuhe oleks mis tahes nurga all – video näitab õhu sissepuhet 30o ja 45o nurga all. Paindlikkus annab suure eelise kohtades, kus õhku soovitakse suunata kindlatele aladele või vahekäikudesse.

 

Suur reguleeritav düüs. Nii nagu eespool mainitud düüsid, suudavad ka need suured düüsid suunata õhku enamikus suundades, kuid neid saab pärast paigaldamist reguleerida mis tahes soovitud nurga alla. See on eriti kasulik siis, kui ruumipaigutus muutub või kui riidest kanali süsteemi hiljem liigutatakse, või lihtsalt siis, kui klient ei ole enne tellimist kindel, milline on õige nurk.

 

Mikroperforatsiooniga riidest hajutite eelis intensiivse jahutuse korral. Meie konkurendid kasutavad külma õhu edastamiseks materjale, mis lasevad läbi aeglasel kiirusel liikuvat õhuvoolu (riidest kanal vasakul). Pange tähele, kuidas õhk langeb sambana riidest kanali alla – see võib tekitada ebamugavust ja ei lase õhul ühtlaselt jaotuda. Kuigi meie materjal on kergelt õhku läbilaskev, kasutame külma õhu aeglaseks edastamiseks mikroperforatsiooni (vt riidest kanal paremal). Kuna võime mikroperforatsioonid paigutada mis tahes kohtadesse riidest kanalil, saame sissepuhkeõhku edastada seal, kus tahame. Õhuvool jääb siiski aeglaseks, mis tähendab, et õhukanalit ei lasta ühekorraga tühjaks, nagu meie konkurentide toodete puhul. Vaadake, kuidas õhk liigub ja hajub kõikjal ruumis, ja võrrelge seda pilti vasakpoolse kanaliga.

 

Mikroperforatsioonid – ühtlane õhumuster. Meie ainulaadsete laseriga lõigatud mikroperforatsiooniga hajutite abil on võimalik tekitada erisuguseid õhumustreid. Siin näeme mikroperforatsioone, mis on paigutatud ainult kanali põhja (neid saab kanalil paigutada ükskõik kuhu). Sellisel juhul aitavad mikroperforatsioonid saavutada aeglase, ühtlaselt jaotunud ja hajunud õhuvoolu, mis on eriti oluline jahutusrakenduste puhul kohtades, kus tuuletõmme võib põhjustada ebamugavust.

 

 

Ühtlane mikroperforatsioon – suitsutest. Meil on ainulaadne võime anda oma aeglast õhuvoolu tagavatele mikroperforatsiooniga hajutitele vajalik suund. Erinevalt tavalistest läbilaskvatest materjalidest saame paigutada mikroperforatsioonid kanalil selliste nurkade alla, mis panevad õhu liikuma vajalikes suundades.

 

 

Membraanhajuti – suitsutest. See kombineerib kaks hajutitüüpi. Membraanklapp on terve kanali pikkuses õmblustega kerge läbitungimatu materjal. Membraan ühendatakse kahepositsioonilise mootoriga. Kütterežiimis liigutab mootor membraani selliselt, et kanali peal olevad jahutushajutid kaetakse kinni ning sissepuhkeõhk väljub kanali põhjal olevatest kütteperforatsioonidest. Jahutusrežiimis liigutab mootor membraani selliselt, et kanali põhjal olevad kütteperforatsioonid kaetakse kinni ning jahe sissepuhkeõhk väljub kanali peal olevatest perforatsioonidest. Membraan võimaldab kasutada ühes kanalis kahte täiesti erinevat hajutamisstiili.

 

 

Ülessulatamise summuti

 

Plastist ja riidest düüside võrdlus

- MEIE AINULAADSED LAHENDUSED -

Rohkem