Tuotteiden ensisijaiset ominaisuudet

1/ Poikkileikkaus

{popis}

Valmistamme myös liitoskappaleita eri muotoisten kanavien keskinäisiä liitoksia varten.

{popis}

2/ Mitat

Valmistamme kangaskanavia ja puhaltimiakaikenkokoisina alkaen 100 millimetristä aina 2000millimetriin, jokainen suunnitellaan erityistenvaatimusten mukaisesti. Kanavan sisäänvirtauskappaleetja liitoskappaleet valmistetaan aina 10-15mm suuremmiksi kuin määritelty koko/läpimittaliitoksen helpottamiseksi.

Valmistamme vakiokokoina (muita kokoja onsaatavilla):100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800,900 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000

{popis}

3/ Pituus

Määrättäessä kangaskanavien ja -puhaltimien pituutta lähdetään ensisijaisesti käytössä olevasta tilasta.Voimme valmistaa kangaspuhaltimen, joka puhaltaa saman ilmamäärän riippumatta siitä, onko kanava pitkä vailyhyt, tarkka suunnitelma riippuu materiaalityypistä, perforaatiomallista ja järjestelmän paineesta.

TAVANOMAISIA OSIA & PITUUKSIA

{popis}

A - A lkupää (nurkka /liitos) – pituus 100mm - 200 mm

B - Jatko-osa (liitos/liitos) – pituus 5000mm –10000 mm, näitä yhdistelemällä saadaan kanavan haluttu pituus

C - Umpipää (liitos/lopetus) – pituus 100mm - 11000 mm

- Erilliset osat liitetään toisiinsa vetoketjuilla; niiden lukumäärä (tai niiden etäisyys toisistaan) on joustava jaasiakas voi määrittää sen itse

- Vain kokonaispituus millimetreinä (A + B + C) esitetään työselityksessä, kanavat ja puhaltimet erotetaansegmenteiksi tuotannon aikana..


{popis}

4/ Paine

Painehävikit ovat kangaskanavistolla ja puhaltimillahyvin samankaltaisia perinteisten ilmakanavienkanssa. Mutkikkaamman kankaisen ilmanjakelujärjestelmänlaskeminen tehdään samoin menetelminkuin vastaavien peltisten järjestelmienkin laskenta.Staattinen vähimmäispaine, joka säilyttäisikangaskanavan tai puhaltimen muodon riippuukäytettävän kankaan painosta. 20 Pa:n minimipaineriittää kevyille materiaaleille ja 50 Pa riittääkeskipainoisille ja painaville kankaille. Paineenjakautuminen kankaisissa ilmanjakelulaitteissa eroaaperisteisistä peltisistä järjestelmistä koskavähennettäessä ilman virtausta pituussuuntainennopeus vähenee. Mikäli haluat tarkastuttaa kankaisenilmanjakelujärjestelmäsi, ota meihin yhteyttä.

{popis}

 

5/ Päätöskappaletyypit

{popis}

- MEIE AINULAADSED LAHENDUSED -

Rohkem