Tooted

Prihoda-tuotteet toimivat tavallisesti sekä ilmakanavina (ilmansiirto) että ilmanjakelulaitteina kohdealueella. Metoimitamme molempia järjestelmiä, (1) ylipainejakelujärjestelmiä (ilman toimitus) ja (2) alipainejärjestelmiä (imu/ilmanpoisto) poistamaan ilmaa huoneista.

{popis}

1/ Ilmavirran johtaminen tilaan

Puhallettava ilma (katso V alempana) virtaa ilmanjakelulaitteeseen joko kanavan lopussa tai liitoskappaleen kauttaja jaellaan tilaan jollain seuraavalla menetelmällä:

A - ilmaa läpäisevän kankaan läpi

B - mikroreikien – 200–400 μm laserilla kankaaseen leikattujen reikien kautta

C - reikien kautta – laserilla leikattujen 4 mm suurempien reikien kautta

D - pienten kangassuuttimien kautta

E - suurten kangassuuttimien kautta

F - liitoskappaleen/ulostulokappaleen avulla ilmavirta ohjataan toiseen järjestelmään/toiselle alueelle

G - ulostulopään kautta ilmavirta ohjataan toiseen järjestelmään/toiselle alueelle

{popis}

 

Tämä pitää aina paikkansa: V = A + B + C + D + E + F + G (jotkut arvoista A, B, C, D, E, F, G voivat olla nolla)

 

2/ Ilman sisäänvirtaus alipaine- (imu-) kanavistoonIlmanvälityskanavat

Reikien kautta pääsee poistettava ilma alipainekanavistoon.

{popis}

 

{popis}

 

3/ Ilmanvälityskanavat

Ilmaa läpäisemättömästä kankaasta valmistetut tai lämpöeristetyt kanavat toimittavat ilmankohteeseensa ILMAN hävikkiä.Meillä on tekninen osaaminen, jolla voimme suunnitella ja valmistaa haaroituksia, taivutuksia ja muitaosia mihin tahansa tilanteeseen.

{popis}


 

- MEIE AINULAADSED LAHENDUSED -

Rohkem