Ilmavirran johtaminen tilaan

Prihoda-tuotteet toimivat tavallisesti sekä ilmakanavina (ilmansiirto) että ilmanjakelulaitteina kohdealueella. Metoimitamme molempia järjestelmiä, (1) ylipainejakelujärjestelmiä (ilman toimitus) ja (2) alipainejärjestelmiä (imu/ilmanpoisto) poistamaan ilmaa huoneista.

{popis}

1/ Ilmavirran johtaminen tilaan

Puhallettava ilma (katso V alempana) virtaa ilmanjakelulaitteeseen joko kanavan lopussa tai liitoskappaleen kauttaja jaellaan tilaan jollain seuraavalla menetelmällä:

A - ilmaa läpäisevän kankaan läpi

B - mikroreikien – 200–400 μm laserilla kankaaseen leikattujen reikien kautta

C - reikien kautta – laserilla leikattujen 4 mm suurempien reikien kautta

D - pienten kangassuuttimien kautta

E - suurten kangassuuttimien kautta

F - liitoskappaleen/ulostulokappaleen avulla ilmavirta ohjataan toiseen järjestelmään/toiselle alueelle

G - ulostulopään kautta ilmavirta ohjataan toiseen järjestelmään/toiselle alueelle

{popis}

 

Tämä pitää aina paikkansa: V = A + B + C + D + E + F + G (jotkut arvoista A, B, C, D, E, F, G voivat olla nolla)

 

2/ Ilman sisäänvirtaus alipaine- (imu-) kanavistoonIlmanvälityskanavat

Reikien kautta pääsee poistettava ilma alipainekanavistoon.

{popis}

 

{popis}

 

3/ Ilmanvälityskanavat

Ilmaa läpäisemättömästä kankaasta valmistetut tai lämpöeristetyt kanavat toimittavat ilmankohteeseensa ILMAN hävikkiä.Meillä on tekninen osaaminen, jolla voimme suunnitella ja valmistaa haaroituksia, taivutuksia ja muitaosia mihin tahansa tilanteeseen.

{popis}

Tuloilma puhalletaan kangasjakelimien laserleikattujen reikien kautta, jotka voivat olla minkä kokoisia tahansa jasijaita kanavan pinnalla missä vain. Tämä reikien koon ja sijainnin valinnaisuus antaa lähes rajattomatsuunnittelumahdollisuudet. Mahdollisuuksien kirjo alkaa hitaasta puhalluksesta päättyen pitkän matkankohdepuhallukseen. Pienet reiät läpimitaltaan 200–400 μm, joita nimitämme mikrorei´iksi, on tarkoitettupääasiassa käytettäviksi hitaaseen ilmanpuhallukseen. Käytämme sarjaa läpimitaltaan 4mm tai suurempia reikiä,joita nimitämme perforaatioksi suunnatun puhalluksen tuottamiseksi. Laskettaessa ilmavirran matkan pituutta,tulee huomioida tilojen lämpötilaerot.

Kangasilmanjakelulaitteet ovat yleiskäyttöisiä ilmanvaihtotyökaluja ja niiden avulla voidaan kattaa kokoilmanjakelutarpeiden valikoima. Saavutamme vaaditun ilmanjakelun valitsemalla oikean puhallusmenetelmän.Voimme liittää puhallusmenetelmät minkä tahansa haluamamme järjestelmän yhteen ainoaanpuhalluskanavaan.

{popis}

Ilmavirran matkan pituus kangasilmanjakelulaitteista

{popis}

Matkan pituus vaihtelee riippuen saatavasta staattisesta paineesta ja lämpötilaerosta.

Here you can see video of smoke tests

Ilmavirran nopeus eri etäisyyksillä puhaltimesta voidaan laskea “talonsisäisellä” suunnitteluohjelmalla, jotahiotaan jatkuvasti paremmaksi ja joka huomioi kaikki asiaan liittyvät vaikutukset. Näihin kuuluvat erityisestiylipaine puhaltimessa, ulostuloaukkojen sijainti ja koko sekä lämpötilaero. Mikäli ilmavirran nopeutta ei pystytäluotettavasti ohjelmalla laskemaan (johtuen esimerkiksi useamman ilmavirran yhteisvaikutuksesta) voimmesuorittaa nämä laskelmat Fluent-ohjelmallamme.

{popis}

Ilmavirtakuviot PRIHODA-suunnitteluohjelman mukaan

{popis}

Prihodan luomat ilmavirtakuviot käyttäen Fluent-ohjelmaa

{popis}

Yleisesti ottaen Prihoda-ilmanjakelulaitteet toimivat samoilla ilmavirtanopeuksilla kuin perinteiset ilmakanavatkin.Kanavan sisäisen ilmavirran enimmäisnopeuden määrää aerodynaaminen melu suhteessa käytettävään tilaan.Edelleen nopeutta saattaa rajoittaa virran aikaansaama turbulenssi, joka voi aiheuttaa kankaan vibraatiota.Huomioida tulee virtausolosuhteet, staattinen paine ja käytettävän kankaan paino.- MEIE AINULAADSED LAHENDUSED -

Rohkem