Video

PŘIHODA salgsfremmende virksomhedsvideo

Retningsbestemt mikroperforering

 

SquAireTex hvirveldiffusor: Disse plane diffusorer er beregnet til installation i nedhængte lofter. Kombinationen af tekstil og specielt luftledende lommer medfører, at vi opnår lige så gode eller bedre tekniske egenskaber, som opnås med hvirveldiffusorer eller anemostater.Små tekstildyser – røgprøve: Tekstildyser kan retningsbestemme luften og afstedkomme lange kastelængder selv med stor overtemperatur.


{popis}

Tekstillommers funktion: Tekstillommer modvirker afbøjning af luften igennem perforeringer. Løsningen baserer sig på interaktionen mellem to luftmængder med samme impuls. Luften gennem det sidste hul i en række rettes ved hjælp af tekstillommen i en beregnet vinkel, som vil kompensere for afbøjningen fra perforeringen.


 

Store, retningsbestemte dyser: Ligesom de mindre dyser anvendes vore store tekstildyser til kast over store afstande, almindeligvis i lokaler med højt til loftet. Disse dyser skal ikke monteres så luften kastes vinkelret fra diffusoren, men kan leveres, så de kaster i stort set alle vinkler – denne video viser eksempler på 30O og 45O vinkel. Denne fleksibilitet har store fordele, når man ønsker luften ledt til bestemte områder i lokalet.

 

Store, indstillelige dyser: Disse dyser kan lede luften i stort set alle retninger med store kastelængder. Desuden kan de justeres til enhver ønsket retning efter installationen. Dette er specielt nyttigt, hvis rumlayoutet ændres eller TBV-systemet flyttes eller simpelthen, hvis man ikke er sikker på den korrekte indblæsningsvinkel, inden ordren afgives.

 

Mikroperforerede diffusorers fordel ved intensiv køling: Vore kolleger anvender luftgennemtrængelige materialer til fordeling af kold luft med lave hastigheder (diffusoren til venstre). Bemærk, hvordan luften falder i en søjle under diffusoren, en mulig årsag til trækgener og mindre god luftdistribution. Selvom vort materiale kan være luftgennemtrængeligt i moderat grad, bruger vi mikroperforeringer til at distribuere kold luft med lave hastigheder (diffusoren til højre). Fordi, vi kan placere disse mikroperforeringer, som vi ønsker på diffusoren, kan vi distribuere luften i den retning, som vi ønsker, men stadig med meget lave hastigheder, således vi undgår kuldenedfald, som fås med andre produkter. Se hvordan luften bevæger sig gennem rummet sammenlignet med diffusoren til venstre.

 

Mikroperforeringer – Ensartet luftmønster: Det er muligt at skabe et varierende luftmønster ved hjælp af vore unikke, laserskårne mikroperforeringer i diffusorerne. Her ses mikroperforeringer udelukkende placeret i bunden af diffusoren, men de kan placeres hvor som helst på omkredsen. Her skaber mikroperforeringen et ensartet og diffust luftmønster med lav lufthastighed – specielt vigtigt for køleapplikationer, hvor træk kan skabe gener.

 

Ensartede mikroperforeringer – røgprøve: Som de eneste er vi i stand til at retningsbestemme distributionen fra vore lavhastighedsdiffusorer. I modsætning til almindelige luftgennemtrængelige materialer kan vi placere mikroperforeringerne i forskellige vinkler på diffusorens omkreds, således luften distribueres i forskellige retninger.

 

Membrandiffusor – røgprøve: Denne kombinerer to forskellige diffusorer i én. Membranen er lavet i et letvægts- ikke luftgennemtrængeligt materiale, som er syet i hele diffusorens længde. Membranen er fastgjort til en tovejs motor. I opvarmningssituationen dækker membranen køledelen, som er placeret øverst i diffusoren, og luften distribueres gennem perforeringerne i bunden. I kølesituationen flytter motoren membranen, så den dækker perforeringerne i bunden af diffusoren, og den kølige luft distribueres gennem mikroperforeringerne i toppen. Membranen tillader to vidt forskellige distributionsformer i den samme diffusor.

 

Afrimningsspjæld

 

Sammenligning af plast- og tekstildyser

- VORE UNIKKE LØSNINGER -

Mere