Produkter

Vore produkter fungerer både som kanaler og som distributionskomponenter. Vi skelner mellem systemer for positivt og negativt tryk. Systemer for positivt tryk er for tilførsel af luft til rum, mens systemer for negativt tryk er til udsugning.

{popis}

1/ Luftdistribution fra diffusor

Luftmængden V, som er tilført diffusoren gennem en af enderne eller gennem en studs (et sideindløb) kan fordeles på følgende måder:

A - gennem et gennemtrængeligt tekstil

B - gennem mikroperforering – 200  – 400 µm huller i tekstilet

C - gennem perforering – huller med en diameter større end 4 mm

D - gennem små tekstildyser

E - gennem store tekstildyser

F - gennem en studs – luften afgrenes videre til en anden distributionskomponent

G - gennem diffusorens anden ende - luften ledes videre til en anden diffusor eller kanal

{popis}

 

Det er altid gældende at:   V = A + B + C + D + E + F + G (vilkårlige værdier af A, B, C, D, E, F,  G kan være nul)

 

2/ Lufttilførsel i kanaler med undertryk

Der anvendes udelukkende perforeringer for tilførsel af luft i kanaler med undertryk.k

{popis}

 

{popis}

 

3/ Lufttransport gennem kanaler

Kanaler lavet af lufttæt tekstil eller isolerede kanaler  transporterer luft til bestemmelsesstedet. Vi kan lave bøjninger, afgreninger, reduktioner og andre faconstykker til ethvert behov.

{popis}


 

- VORE UNIKKE LØSNINGER -

Mere