Design specialiteter

Vi tilbyder løsninger til enhver situation. Alt er testet af vore kompetente udviklere i moderne laboratorier. Alle produkter er skræddersyede og vi er beredte på at møde dine krav for specielt udstyr eller specifikke designs, som ikke fremgår af dette materiale. Kontakt os gerne for specielle ønsker.

For fuldstændig information, download vores Technical data.

 

1. Produkter med specielle egenskaber

1.1. Tekstilbaseret diffusor SquAireTex ®

SquAireTex diffusoren tilbyder en storartet løsning til opblanding af indblæsnings- og rumluft såkaldt induktion. Konstruktionen er baseret på vore tekstillommer, som er svejset på tekstilet, der er monteret på en aluminiumsramme. SquAireTex diffusoren er meget enkel at montere, da det ikke er nødvendigt at fastgøre den. Takket være dens meget lave vægt kan den lægges direkte ned i det nedhængte lofts skinnesystem. Hele diffusoren kan enkelt demonteres for vask. Alle 9 standardfarver kan kombineres frit. Tilslutningsboksen er designet, så den sikrer en ensartet luftfordeling over hele diffusoren, og den kan leveres i isoleret udførelse. SquAireTex kan leveres i 3 forskellige udførelser (1) Swirl, (2) Flow og (3) Perfo. Alle tre udførelser er detaljeret beskrevet i hver sin brochure.

 

{popis}


{popis}

Tekstillommer der danner en hvirvel, som ’klæber’ til loftet.

{popis}

 

{popis}

De valgte tekstillommer dirigerer luften i én eller flere retninger. Følgende muligheder er tilgængelige:

{popis}

{popis}

Luften distribueres gennem mikroperforeringer, som er jævnt fordelt over diffusorens overflade.

{popis}

 

1.2. Membrandiffusor - Diffusor for 2 distributionsformer

{popis}

Dette kombinerer to diffusorer i en. Membranen - produceret i et let, lufttæt tekstil - er syet i vandret i midten af diffusoren. Den dækker enten toppen eller bunden af diffusoren. Begyndelsen af membranen er fastgjort til en plade, som styres af en servomotor. Dette gør det muligt at skifte mellem de to positioner for hhv. køling og opvarmning. I opvarmningssituationen dækker membranen den øverste halvdel af diffusoren og distribuerer luften gennem den nedadrettede perforering. I kølesituationen dækker membranen den nederste halvdel af diffusoren og distribuerer luften gennem det gennemtrængelige tekstil eller gennem mikroperforering.

Opvarmning Køling

{popis}

 

1.3. Lantern with Membrane - Diffusor for stor volumenstrøm

{popis}Den originale indsats består af dobbeltvægge samt en uigennemtrængelig membran, som ændrer luftretningen. Luften kan tilføres enten gennem siderne eller gennem bunden, i begge tilfælde gennem perforeret tekstil. Ændring af luftretningen foregår manuelt eller med en spjældmotor. Bortset fra en rustfri wire, som skifter luftretningen, er alt lavet i tekstil, som kan vaskes i maskine. Diffusoren er meget let og den kan monteres direkte på en tilluftskanal.


1.4. Kanaler for undertryk - Tekstilkanaler for undertryk

{popis}Kan kun anvendes med tre- eller firkantet tværsnit. Perfekt opstramning af tekstilet i såvel længde- som tværretningen er essentiel for at sikre funktionen. Opstramning i længderetningen sikres med opstramningsanordninger i profilerne, og i tværretningen med opstramningsstænger (eller vægte for trekantede kanaler). Luft suges ind i kanalen gennem perforering vilkårligt placeret i længderetningen. En jævn fordeling af udsugningen sikres vha. antal, størrelse og placering af huller. Denne form anbefales, hvor der stilles store krav til rengøring af kanalsystemet. Tekstilkanaler til udsugning kan enkelt trækkes ud af bæreprofilerne, delene adskilles med lynlåse og vaskes. Hvis der anvendes NMI-tekstil (indeholder et nanolag af sølv), er kanalen antibakteriel.


{popis}

 

1.5. Afrimningsspjæld - Hurtig afrimning af kølemaskiner

{popis}

{popis}

Spjældet (DeDa) anvendes til at lukke for ventilatoren på en fordamper for at speede afrimningsprocessen op.  Lavet af NLW-tekstil, som sikrer en tilstrækkelig afdækning af køleren og som har en hydrofobisk behandling for at forhindre tilisning.


 

 

 

 

1.6. Isolerede kanaler - Modvirker kondensering

Bruges for at begrænse varmetabet gennem ikke luftkonditionerede områder mellem teknikrummet og det ventilerede lokale. Et 30 mm uvævet polyesterlag bruges (certificeret med brandmodstand type B-s2,d0 i henhold til EN 13501) som isolering, og syes ind mellem det normalt lette indvendige og mediumtunge udvendige tekstil. Alle vore tekstiler kan dog anvendes som udvendigt materiale. Syprocessen reducerer isoleringstykkelsen med 20-30 mm. Den maksimalt opnåelige K-værdi er 1,8 W/m2K. Leveres normalt i 2 m længde fra Ø250 mm. Der er en forstærkningsring for hver 1 m. De isolerede kanaler har også gode lyddæmpningsegenskaber.


1.7. Dobbeltvæggede kanaler - Modvirker kondensering

{popis}Kondensering kan i de fleste tilfælde undgås ved anvendelse af dobbeltvæggede kanaler. Det indvendige lag holdes i den rigtige position af en forsvindende luftmængde (ca. 1‰ af total flowet). Varmeovergangstallet kan gå op til 3.5 W/m2/K.

 

 

1.8. Antistatisk udførelse - Eliminering af statisk elektricitet

{popis}Antistatisk udførelse er beregnet til lokaler hvor elektrisk udladning mellem kanal/diffusor og jord skal undgås. Den består af 4 elementer:

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Tekstilbaseret spjæld - Lukning af diffusor/kanal

{popis}Spjældet lukker hele tværsnittet af diffusoren eller kanalen og forhindrer luftdistribution eller- transport forbi dets position. Det er lavet af tekstil med en tynd, forstærket ’gitterkonstruktion’ samt en demonterbar stålstang. Den koniske membran åbner eller lukker tværsnittet manuelt eller ved hjælp af en spjældmotor.


 

 

1.10. Kombinerede halvrunde diffusorer - Stor luftmængde med lav diffusorhøjde

{popis}Dette er flere halvrunde diffusorer syet sammen side mod side. Det tillader en stor luftmængde ved en relativt lav indbygningshøjde.

 

 

 

{popis}

2. Løsninger for lange kastelængder

2.1. Små dyser - For retningsbestemt luftretning og lang kastelængde

{popis}

{popis}Små dyser tillader et retningsbestemt luftmønster. Luftmængden øges ca. 25 % sammenlignet med standardperforeringer og afbøjningen minimeres. De små dyser findes i tre diametre: 20, 30 og 40 mm og i to varianter: industri og premium.

 

 

 

 

2.2. Store dyse - For maksimal kastelængde

{popis}

Vore store dyser (større diameter) medfører den største kastelængde. Afhængig af det statiske tryk og temperaturforskellen kan kastelængden overstige 20 m. Kontakt os for beregninger. Dyserne kan være faste, justerbare eller retningsbestemte. Dyserne har stort set samme udseende; den justerbare dyse kan indstilles ± 45° vha. 4 justerbare stropper. Folder og stropper er dækket af tekstil. Der er indbygget et spjæld til at indstille luftmængden gennem dysen.

 

3. Produkter med justerbare parametre

3.1. Justerbar længde - Mulighed for at ændre længden under montagen

{popis}Der er syet 8 langsgående, justerbare stropper rundt langs den runde kanals omkreds. Ved at justere dem til den samme længde, justeres kanalens længde. På denne måde kan kanalens længde justeres under montagen.

 

 

 

 

 

 

3.2. Justerbar bøjning - Vinklen kan justeres under montagen

{popis}8 langsgående, justerbare stropper (som i justerbar længde) er syet langs den runde kanals omkreds. En afkortning af en strop drejer kanalen i den pågældende retning. Den ønskede bøjningsretning og -vinkel opnås ved at justere stropperne til passende længder..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Justerbar perforering - Indstilling af spredningsmønster

{popis}Vores egen udviklede funktion tillader manuel justering af diffusorens hulstørrelser og luftmængde. Nedenstående billede beskriver fremgangsmåden – aktuelle diffusorstørrelser og hulmønstre er fuldstændig variable afhængig af kravene. Den ønskede position fastholdes med velcro.

 

 

 

 

3.4. Flytbar studs - Ændring af tilslutningens placering

{popis}Studse på en lige del af en halv- eller kvartrund diffusor kan udføres, så de er flytbare op til 80 mm i længderetningen. Flytbare studse kan være anvendelige i tilfælde, hvor den rigtige placering ikke harmonerer med tegningen. „INM“ symboliserer en flytbar studs i kodenøglen (M tilføjet betegnelsen for en standard studs „IN“).

 

 

 

 

3.5. Indblæsningsarmatur - Enkel ændring af mængde og retning af luftmængden

{popis}Diffusoren anvendes til at fordele luften i lokalet og har tilslutning ovenfra. Den må kun installeres i vertikal position. Luften blæses ind i 1-6 retninger. Vertikale strips anvendes til at regulere luftmængden i de forskellige retninger.. For more information download brochure,

 

 

 

 

 

4. Løsninger til specielle lufttekniske problemer

4.1. Luftfordelere - Jævn fordeling af luftstrømmen

{popis}Anvendes til at opretholde en jævn fordeling af luften efter ventilatorer eller faconstykker. Deres tilstedeværelse kan fjerne vibrationer i tekstilet, men de tilfører et tryktab.

 

Example of equalizer (EQ)

 

 

 

4.2. Lommer - Modvirkning af afbøjning af luftstrålen fra perforeringer

{popis}

{popis}Tekstillommer er designet til at modvirke afbøjning af luftstråler forårsaget af perforeringer. Løsningen er baseret på interaktionen mellem to luftstrømme med ens impuls. Luften fra det sidste hul i hulrækken rettes i en bestemt vinkel, som vil opveje afbøjningen i luftstrømmen fra perforeringen. Leaflet

 

 

 

 

 

 

4.3. Spjæld - For jævn fordeling af statisk tryk

{popis}Spjældet er en afkortet konus lavet af let gennemtrængeligt tekstil, hvis mindste diameter kan justeres med den indsyede strop med lås. Fuldt åbent spjæld giver intet, mens helt lukket giver det største tryktab. Indstillingen kan ændres gennem den indsyede lynlås. Spjældet anvendes til at udjævne det statiske tryk gennem en diffusor, for derved at udjævne luftfordelingen.  Spjældet bruges til at regulere luftmængden gennem dyser og studse.

 

 

4.4. Diffusor for intensiv køling - Køling med stor undertemperatur

{popis}

{popis}For undertemperaturer på mere end 6 K anbefales horisontal luftspredning. Dette kan sikres ved at organisere mikroperforeringen i den ønskede retning. Luftstrømmen skal opnå en vis hastighed for at modvirke for hurtigt drop. Med tilstrækkelig høj udløbshastighed (statisk tryk) er det muligt at tilføre 1 kW køleeffekt pr. m diffusor med en hastighed i opholdszonen på under 0,2 m/s. Flowet er illustreret på nedenstående figur; kontakt vores salgskontor for specifikke beregninger.

 

 

 

4.5. Antideflektor - Modvirker afbøjning af luftstrålerne (mikroperforering)

{popis}Antideflektoren modvirker afbøjning af luftstrålerne fra mikroperforering med huller, som er større end tykkelsen af tekstilet. Den er lavet i et finmasket materiale og dækker diffusorens inderside. Vores beregningsprogram anbefaler brugen af antideflektor, hver gang afbøjning kan opstå.

 

 

 

 

 

4.6. Stødabsorber - Eliminerer luftstød i enden af en diffusor

{popis}Stødabsorberen består af tre sammenbyggede keglestubbe, som eliminerer de pludselige stød, der kan opstå i enden af en tekstildiffusor, under ureguleret opstart af ventilationsanlægget. Absorberen kan leveres indbygget i nye diffusorer, men den kan også indbygges i eksisterende systemer.

 

 

 

5. Forbedre udseende

5.1. Skruestrammere i ophængningsprofilet - Udstrækning af små folder

{popis}

Skruestrammere i profilet bruges til at udjævne folder i tekstilet; folder opstået under opbevaring i kasser og evt. små unøjagtigheder opstået under syningen. Tekstilets smidighed tillader at det strækkes op til 0,5 % af længden. Ikke udstrakte diffusorer er derfor 0,5 % kortere end specificeret i tegningerne og den korrekte længde opnås vha. strammere. Installationsproceduren fremgår af monteringsinstruktionerne.

 

 

 

5.2. Strammere i ender - Udstrækker hele diffusoren

{popis}

{popis}

5.3. Forstærkningsbøjler - Forhindrer at diffusoren hænger, når den ikke er luftfyldt

{popis}

Bruges til at forbedre formen af ikke luftfyldte kanaler/diffusorer. Bøjleenderne indføres i lommer, som er syet indvendig i kanalvæggen; fastgøres i midten med Velcro. Demonteres under vedligeholdelse. Er et billigere alternativ til forstærkningsringe.

 

 

 

 

5.4. Forstærkningsringe - Holder formen, når diffusoren ikke er luftfyldt

{popis}Kan produceres i:

1. Flade aluminiumsprofiler

2. Varmebestandig plast:

3. Rustfri stålstang

 

 

 

 

 

5.6. Print - Diffusoroverfladen kan anvendes til reklamer

{popis}Reklame eller logo kan printes på tekstilet. På samme måde kan identifikation af de enkelte dele tilføjes for at gøre montagen lettere.- VORE UNIKKE LØSNINGER -

Mere