Ofte stille spørgsmål

1/ Hvordan ser en ikke luftfyldt diffusor ud?

{popis}

2/ Er det muligt at anvende tekstilbaseret ventilation til udsugning?

PŘÍHODA s.r.o. var den første i verden til at introducere tekstilkanaler for undertryk. De er enten tre- eller firkantede. De er principielt lavet ved at strække alle kanalsiderne vha. et strammesystem. Konstruktionen tillader enkel adskillelse og geninstallering. Kanalerne er forsynet med perforering til udsugningen.

{popis}


3/ Hvad er levetiden for tekstilbaseret ventilation?

Det er ikke en kortsigtet løsning. Diffusorer, som er lavet af højkvalitet tekstiler, vil holde i 15 år eller mere. Lette tekstiler (PLS, NLS, approx. 100 g/m2) med et max. tilladt antal vaske på 50 eller billige tekstiler, (usually polyethylene Foils (NLF) kan have begrænset levetid.

Business conditions

4/ Hvor stort er tryktabet i en tekstildiffusor?

I en korrekt dimensioneret diffusor, som ikke indeholder formstykker, er der et stort set konstant statisk tryk i hele diffusoren. Perforeringen i diffusoren er beregnet ud fra en gennemsnitlig værdi af det statiske tryk. Med andre ord, så er diffusoren dimensioneret ud fra det eksterne tryk for den ventilator, som den er tilsluttet. Formstykker og luftfordelere skaber et vis tryktab, som skal tages med i betragtning. Friktionstabet er sædvanligvis minimalt pga. den øgede lufthastighed i diffusoren. Det mindste nødvendige tryk er 50 Pa, for lette materialer dog 20 Pa


5/ Hvad gør du ved diffusorer, som er lukkede af støv eller anden forurening?

Alle vore produkter er lette at rengøre. De fleste tekstiler tåler maskinvask. Diffusorer med perforeringer (huller større end 4 mm) vil aldrig lukkes helt af forureninger. Vore diffusorer med mikroperforeringer har betragteligt længere (mere end dobbelt) intervaller mellem rengøringssekvenserne, end diffusorer af luftgennemtrængeligt tekstil. Normalt er rengøring kun nødvendig af hygiejniske eller æstetiske årsager. Hver del af et system adskilt af lynlåse har en unik vaskelabel, som identificerer dens position i systemet samt indeholder vaskeinstruktioner.

Maintenance Instruction

6/ Kan tekstilkanaler blive jordslåede?

Skimmel kan angribe ethvert materiale, hvis det opbevares fugtigt og uventileret. Det gælder også for de fleste af vore tekstiler inklusive dem, der er antibakterielt behandlet. Kun et af vore tekstiler - Prihoda Plastic (NMF) - er resistent overfor skimmel. Opbevar aldrig diffusorer fugtigt og lad dem aldrig være ude af drift i længere tid, specielt ikke i fugtig atmosfære. Skimmel kan forårsage uoprettelige pletter på tekstilet.

7/ Er det muligt at anvende kvadratiske diffusorer?

PŘÍHODA s.r.o. har udviklet en speciel konstruktion, som gør det muligt at lave kvadratiske diffusorer. Det kan gøres ved at strække tekstilet i såvel længde- som tværretningen vha. et strammesystem. Konstruktionen tillader enkel adskillelse og geninstallering. Et tekstilbaseret ventilationssystem med kvadratisk tværsnit kan monteres direkte mod eller nedhængt fra loftet.

8/ Fungerer tekstildiffusoren samtidig som filter?

Hvis der anvendes luftgennemtrængelige materialer (PMS, PMSre, PMI, PLS) fungerer tekstilet som filter for den del af luften, som passerer gennem materialet. Da forureningen af tekstilet langsomt stiger, vil tryktabet stige og luftmængden falde. Derfor er det nødvendigt at vaske tekstilet. Vi betragter anvendelsen af perforerede tekstiler som klart den foretrukne, da perforerede tekstiler ikke fungerer som filtre. De ændrer ikke tryktabet og antallet af nødvendige vaske falder væsentligt. Vi producerer luftfordelingssystemer og ikke filtre.

9/ Hvorfor bruger PRIHODA ikke plastdyser eller -spalter?

Plastdyser eller aflange spalter brugtes af historiske årsager. Disse redskaber brugtes for at sikre særlige spredningsmønstre og dyserne beskyttede samtidig hulkanterne mod at flosse. Da vi begyndte at anvende laserteknologi, som medfører nøjagtig skæring af huller med forseglede kanter, blev disse redskaber overflødige. Korrekt designede rækker af huller opfylder de samme krav, men er billigere og mere æstetiske. Vi bruger tekstildyser til de længste kastelængder samt til lodrette kast, aldrig plastdyser.

10/ Hvorfor anvender Prihoda ikke flere luftgennemtrængelige tekstiler?

Vi bruger gennemtrængelige tekstiler for at undgå kondensering ved omgivelsestemperaturer under luftens dugpunkt. Det betyder, at vi anvender et materiale med meget lille luftgennemtrængelighed, og det er kun for at undgå kondensering. Fordelingen af luft foregår udelukkende ved hjælp af huller (perforering og mikroperforering eller en kombination heraf) og af designede huller (dyser og tekstillommer).Vort produktprogram omfatter også lufttætte tekstiler, som ofte er uundgåelige at anvende.

- VORE UNIKKE LØSNINGER -

Mere