Calculator

Indtast værdierne i felterne, vælg form samt måleenhed og se resultatet. Uanset om du starter med luftmængden, A-målet eller hastigheden vil du straks få resultatet. Så kan du sammenligne de forskellige former og dermed finde den bedste løsning. Kalkulatoren kan regne i såvel metriske som imperialistiske enheder. Farven på hastighedsskalaen signalerer løsningens egnethed. Rød betyder uacceptabel, orange betyder risikofyldt og grøn acceptabel hastighed. Blå signalerer, at diffusoren er veldimensioneret.

 

Units

Shape

Circular
Halfround
Quadrant
Square
Segment 0.3
Segment 0.4
Rectangle 4:3
Rectangle 2:1