Grundlæggende egenskaber

1/ Tværsnit

{popis}

Vi kan også producere diffusorer med en kombination af disse tværsnitsformer.

{popis}

2/ Dimensioner

Vi producerer tekstilbaseret ventilation i alle dimensioner fra 100 til 2000 mm, altid baseret på de krævede specifikationer. Tilslutningerne er altid 10 – 15 mm større end specificeret i den tekniske dokumentation.

 

{popis}

3/ Længde

Bestemmelse af længden af tekstilbaserede kanaler og diffusorer afhænger primært af den tilgængelige plads. Generelt kan den samme luftmængde fordeles i såvel en 1 m som i en 200 m lang diffusor. Det afhænger udelukkende af det valgte tekstil, dets udformning samt af det tilgængelige tryk.

MEST ANVENDTE UDFORMNING

{popis}

A  - indløb – længde 100 - 200 mm

B  - gennemgående del – længde 5.000 – 10.000 mm, kan gentages flere gange

C  - endedel længde fra 1.000 til 11.000 mm

- Individuelle dele samles med lynlåse, antallet af lynlåse kan varieres efter ønske.

- Kun den samlede længde i mm (dvs. A + B + C) opgives i specifikationen, kanaler og diffusorer deles i segmenter    under produktionen.


{popis}

4/ Tryk

Tryktab i tekstilkanaler og diffusorer ligner meget dem i traditionelle materialer. Beregning af mere komplekse, tekstilbaserede systemer foretages på samme måde som for metalkanaler. Minimum statisk tryk, som er nødvendigt for at opretholde den korrekte form af en tekstilbaseret kanal eller diffusor afhænger af vægten af det valgte tekstil. 20 Pa er tilstrækkeligt for lette tekstiler og 50 Pa for middel og tunge materialer. Trykfordelingen langs tekstildiffusorer er forskellig fra almindelige kanaler med faldende lufthastighed i længderetningen. Kontakt os for design af distributionssystem.

{popis}

 

5/ Endetyper

{popis}

- VORE UNIKKE LØSNINGER -

Mere