Eksempler på applikationer

Economic comparison of air distribution systems

Fødevareindustri

{popis}

De første tekstildiffusorer i historien blev installeret i fødevareindustrien. Sundhedsregulativer kræver at alle enheder i fødevarebearbejdende industri skal være lette og mulige at rengøre fuldstændigt. Af alle lufttekniske systemer, er tekstildiffusorer og – kanaler de eneste, der lever op til kravene. De er helt rene efter vask og desinfektionsmidlerne dræber alt, hvad der måtte modstå den antibakterielle behandling. Tekstiler lavet af endeløse fibre, som er udviklet specielt til Prihoda’s tekstildiffusorer, er meget bløde, men tillader alligevel ikke afsætning af urenheder. Det adskiller dem fra diffusorer lavet af stapelfasergarn, som med tiden fyldes med støv og repræsenterer en sundhedsrisiko.

Supermarkeder og lignende steder

{popis}

For højloftede lokaler kan vi tilbyde systemer, der distribuerer luften gennem større huller eller dyser. Det er muligt at opfylde alle kundernes ønsker med hensyn til retningsbestemt og præcis luftdistribution. Erfaringer fra praksis bekræfter, at tekstildiffusorer og –kanaler i supermarkeder giver en væsentlig bedre luftfordeling (mere ensartet), end traditionelle systemer. Desuden er installationsomkostningerne lavere. Det er desuden muligt at installere diffusorer med forskellige farver eller forskellige distributionsformer i forskellige afdelinger – f.eks. i afdelinger med opvarmning eller køling. Brandmodstanden i vore tekstiler opfylder kravene i alle verdens standarder.

{popis}

Fødevarelagre, kølerum

{popis}

I store lagerlokaler tilfører tekstildiffusorer luften helt jævnt og sikrer samtidig en stabil temperatur. Dette er sædvanligvis det væsentligste krav til lokaler for oplagring af fødevarer. Hvis folk arbejder i kolde omgivelser, er de sædvanligvis følsomme overfor træk. Uhensigtsmæssig luftdistribution kan være årsag til højere sygefravær. Tekstildiffusorer spreder luften uden at forårsage træk, og de skaber et acceptabelt indeklima.

Kemisk -, tekstil- og elektronisk industri

{popis}

Tekstilbaseret ventilation er en perfekt løsning i alle industrielle brancher. Diffusorerne tilfører luften ensartet (trækfrit) til uden sammenligning laveste installationsomkostninger, eller de kan tilføre luften i en hvilken som helst retning. Over 100 ophængningsalternativer gør det muligt at vælge en egnet løsning til en hvilken som helst situation, hvor der tages hensyn til loftskonstruktionen eller andre tekniske installationer i produktionsanlægget.

{popis}

Svømme- og sportshaller samt fitnesscentre

{popis}

Det er meget almindeligt at anvende tekstilbaseret ventilation i sportsarenaer. For store sportshaller findes der en række forskellige retningsbestemte luftfordelingssystemer. I fitnesscentre kan underkølet luft ved lav hastighed tilføres, uden det opfattes negativt af gæsterne. Det er ofte lavloftede lokaler, hvor luftdistribution altid er vanskelig. I disse tilfælde er halvrunde diffusorer den bedste løsning med hensyn til såvel pris som funktion. Installation af tekstilbaseret ventilation i svømmehaller er næsten en selvfølge. Tekstilerne inklusive installationsmaterialerne er fuldstændigt resistente overfor de aggressive omgivelser. Kombinationen af forskellige farver kan sætte sit præg på interiøret.

Køkkener

{popis}

Pladsen i køkkener er ofte begrænset og de ekstreme belastninger i form af varme og damp kræver intens ventilation. Tekstildiffusorer spreder luften ensartet uden at forårsage træk. Retningsbestemt indblæsning er som regel værdiløs. Det anvendte materiale er resistent overfor damp og dets vedligeholdelse er takket være små dimensioner og lav vægt meget let.

Kontorer, restauranter, biografer mm.

{popis}

Større æstetiske krav kan efterkommes med de farverige og formmæssige muligheder med tekstilbaseret ventilation. Korrekt producerede og omhyggeligt installerede bliver tekstildiffusorer en elegant del af interiøret. Indblæsningen gennem tekstildiffusorer er funktionsmæssig sammenlignelig med kølelofter eller–bafler. Sammenlignet med disse løsninger er prisforskellen enorm selv med den dyreste tekstilløsning.

Midlertidige installationer

{popis}

Fordelene ved at anvende tekstilbaserede distributionssystemer til opvarmning eller køling af store telte o. lign. er indlysende. En let loftskonstruktion kan nemt bære tekstilkanaler og –diffusorer på 100 – 400 g/m2. Montagen er meget hurtig, når der anvendes ophængningswires og kroge fastgjort til diffusorerne. Højkvalitetsmaterialer tillader, at diffusorerne genanvendes adskillige gange. Såvel køling som opvarmning klares nemt med en veldesignet tekstilløsning.

List of references


- VORE UNIKKE LØSNINGER -

Mere