Funktioner for tekstilbaserede kanaler og diffusorer

Vore produkter fungerer både som kanaler og som distributionskomponenter. Vi skelner mellem systemer for positivt og negativt tryk. Systemer for positivt tryk er for tilførsel af luft til rum, mens systemer for negativt tryk er til udsugning.

{popis}

1/ Luftdistribution fra diffusor

Luftmængden V, som er tilført diffusoren gennem en af enderne eller gennem en studs (et sideindløb) kan fordeles på følgende måder:

A - gennem et gennemtrængeligt tekstil

B - gennem mikroperforering – 200  – 400 µm huller i tekstilet

C - gennem perforering – huller med en diameter større end 4 mm

D - gennem små tekstildyser

E - gennem store tekstildyser

F - gennem en studs – luften afgrenes videre til en anden distributionskomponent

G - gennem diffusorens anden ende - luften ledes videre til en anden diffusor eller kanal

{popis}

 

Det er altid gældende at:   V = A + B + C + D + E + F + G (vilkårlige værdier af A, B, C, D, E, F,  G kan være nul)


2/ Lufttilførsel i kanaler med undertryk

Der anvendes udelukkende perforeringer for tilførsel af luft i kanaler med undertryk.k.

{popis}

 

3/ Lufttransport gennem kanaler

Kanaler lavet af lufttæt tekstil eller isolerede kanaler  transporterer luft til bestemmelsesstedet. Vi kan lave bøjninger, afgreninger, reduktioner og andre faconstykker til ethvert behov.

{popis}

 

Luft distribueres fra tekstildiffusorer gennem huller med varierende størrelse og placering. Kombinationen af størrelser og placering af huller sammen med varierende luftmængder gennem dem medfører et umådeligt antal variationer. Omfanget af muligheder starter med diffusorer for simpel lavimpulsindblæsning og fortsætter op til diffusorer med målrettet, langdistance kast. Små huller med diameter 200 - 400 µm, som vi kalder mikroperforering, er designet til lavimpulsindblæsning. Huller med 4 mm eller større huller, som vi kalder perforering, bruges til målrettet luftfordeling. Når man beregner kastelængden, skal indblæsningstemperaturen tages med i betragtning sammen med luftmængden.

Tekstildiffusorer er universelle instrumenter, som dækker hele spektret af distributionsformer. Vi opnår den ønskede distributionsmåde ved at vælge den optimale spredningsform. Vi kan kombinere de forskellige distributionsformer vilkårligt for en given diffusor.

 

Kastelængder for tekstilbaserede diffusorer

{popis}

Kastelængden varierer med det statiske tryk i diffusoren samt temperaturforskellen.

Here you can see video of smoke tests

Lufthastigheden i forskellige afstande fra diffusoren kan beregnes med beregningsprogrammet AirTailor, som vi konstant forbedrer og udvikler, og det tager alle kendte forhold i betragtning. Disse inkluderer, overtryk i diffusoren, fordeling og dimensioner af udløbsåbninger samt temperaturforskelle.  Vi er i stand til at verificere alle beregninger. I tilfælde, hvor lufthastigheden ikke kan beregnes på troværdig vis af programmet (f.eks. ved forstyrrelser fra det omgivende miljø, sammenblanding af flere luftstrømme osv.) kan vi foretage beregninger vha. Fluent software.

{popis}

Spredningsmønster skabt ved hjælp af PRIHODA design software

{popis}

Spredningsmønster skabt af Prihoda ved hjælp af Fluent Software

{popis}

Generelt anvendes tekstildiffusorer med samme lufthastigheder som traditionelle kanaler. Den maksimalt tilladelige hastighed er afhængig af den tilladelige, aerodynamiske støj i det aktuelle lokale.

- VORE UNIKKE LØSNINGER -

Mere