Výrobky

Naše výrobky jsou obvykle zároveň potrubím i distribučním či sběrným prvkem. Rozlišujeme přetlakové rozvody (tkaninové vyústky a potrubí) a podtlakové (odsávací) potrubí pro odvádění vzduchu z místnosti.

{popis}

Tkaninové potrubí a vyústky mohou mít tyto 3 funkce:

1/ Výstup vzduchu z vyústek

Průtok V přivedený do vyústky některým koncem nebo vstupním nástavcem z ní může vystupovat následujícími způsoby:

A - prodyšnou tkaninou

B - mikroperforací - otvory v tkanině o průměru 200  – 400 µm

C - perforací - otvory o průměrech nad 4 mm

D - malou tryskou

E - velkou tryskou

F - nástavcem - vzduch je odveden do jiné potrubní větve

G - druhým koncem -  vzduch je veden do další vyústky nebo potrubí

{popis}

Vždy platí   V = A + B + C + D + E + F + G (některé z hodnot A, B, C, D, E, F, G mohou být nulové)

2/ Vstup vzduchu do odsávacího potrubí

Pro vstup vzduchu do odsávacího potrubí  se používá výhradně perforace.

{popis}

{popis}

3/ Vedení vzduchu potrubím

Potrubí z neprodyšné tkaniny nebo izolované potrubí přivede vzduch na místo určení. Umíme vyrobit odbočky, přechody a jiné tvarovky pro jakoukoliv situaci.

 

{popis}

- Naše originální řešení -

Chci vědět více