Video

PŘÍHODA - firemní propagační video

Microperforation Directioning

Ploché vyústky SquAireTex: Jde o ploché konstrukce určené pro instalace zejména do podhledů. S použitím tkanin a speciálních směrovacích kapes dosahujeme stejné nebo lepší technické parametry než tradiční plechové vířivé vyústky a anemostaty.


Malé tkaninové trysky – kouřová zkouška: Textilní trysky dopraví vzduch na velké vzdálenosti a to platí i pro vytápění s velkým teplotním rozdílem.


{popis}

Funkce tkaninových kapes: Tkaninové kapsy slouží k odstranění odklonu vzduchu vystupujícího z perforace. Řešení je založeno na skládání dvou proudů vzduchu o podobné hybnosti. Proud vzduchu z poslední dírky v řadě je pomocí tkaninové kapsy směrován pod určitým úhlem a vyrovná odklon vzduchu z perforace.


 

Velké směrované trysky: Naše velké tkaninové trysky se používají pro dopravu vzduchu na velké vzdálenosti v rozlehlých a vysokých místnostech. Na rozdíl od malých trysek mohou být vyrobeny nejen s kolmým výstupem, ale i směrované do určitého úhlu. Video dokumentuje výstupy pod úhly 30o a 45o. Toto řešení je velmi výhodné v prostorech, kde je potřebné přivádět vzduch do určitých oblastí například průchodů.

 

Velké nastavitelné trysky: Stejně jako směrované trysky mohou tyto velké nastavitelné trysky vyfukovat vzduch téměř v libovolném směru. Jejich velkou výhodou je možnost nastavení úhlu až po instalaci. To je vhodné zejména v případech, kdy se očekávají změny uspořádání prostoru, posuny celých potrubí nebo prostě pokud správné směrování nelze odhadnout již při objednávce zařízení.

 

Výhoda mikroperforovaných tkaninových vyústek pro intenzivní chlazení: Naši konkurenti používají prodyšné materiály pro přívod chladného vzduchu za nízkých rychlostí (tkaninová vyústka vlevo). Všimněte si, jak vzduch padá dolů pod vyústku a vytváří jakýsi sloup studeného vzduchu. Tím vzniká možnost průvanu pod vyústkou a naopak nedostatku chladu vedle. Náš materiál je sice mírně prodyšný, ale pro přívod chladného vzduchu používáme mikroperforaci (viz tkaninová vyústka vpravo). Mikroperforační otvory můžeme libovolně rozmístit a tím směrovat výstup vzduchu jak je nejvýhodnější. Vzduch dopadá dolů při velmi nízkých rychlostech a nedochází tak k přechlazení oblasti pod vyústkou jako u konkurenčních výrobků. Video ukazuje, jak přiváděný vzduch vyplňuje celou místnost na rozdíl od vyústek v jeho levé části.

 

Mikroperforace – rovnoměrné proudění: Pomocí našich unikátních, laserem vypálených mikroperforačních otvorů můžeme vytvářet celou řadu obrazů proudění vzduchu. Mikroperforace může být rozmístěna libovolně po obvodu potrubí, v tomto případě je v jeho spodní části. Vzduch je distribuován rovnoměrně po celé délce s nízkou rychlostí proudění. Toto řešení je výhodné zejména pro chlazení, kde zabrání vzniku průvanů a nespokojenosti uživatelů.

 

Směrovaná mikroperforace – kouřová zkouška: Díky variabilnosti použití mikroperforace můžeme (na rozdíl od distribuce prodyšnou tkaninou) směrovat vyfukovaný vzduch do stran a při tom udržet jeho nízkou rychlost.

 

Membránová vyústka – kouřová zkouška: Zde se kombinují dva úplně odlišné typy distribuce vzduchu v jedné vyústce. Neprodyšná, lehká membrána je všitá dovnitř vyústky podél celé její délky. Ve vytápěcím režimu motor zvedne membránu, ta zakryje horní polovinu vyústky a otevře spodní opatřenou perforací. Vzduch pak vystupuje vysokou rychlostí dolů. V chladícím režimu servomotor naopak přesune membránu dolů, ta zakryje spodní polovinu a vzduch bude vystupovat skrz mikroperforaci nahoru. Protože je chladnější ohne se brzy dolů a bude bezprůvanově klesat.

 

Defrost Damper

 

Porovnání plastových a tkaninových trysek

- Naše originální řešení -

Chci vědět více