Souhlas KHS Ústí nad Labem

KHS po delší diskuzi schválila použití textilních vyústek v potravinářských provozech, ale podmínila ho splněním podmínek, o kterých budeme muset ještě jednat, a to v obecné rovině, popř. v rámci jednotlivých stavebních řízeních. Kompletní vyjádření Ing. Tomkové si můžete přečíst zde.

První podmínka se jeví s ohledem na dosud prováděné rozbory jako překonaná, neboť již v našich začátcích v devadesátých letech jsme si nechali udělat příslušné stěry a rozbory, které potvrdily, že na našich materiálech nedochází k množení bakterií.

Další podmínky vycházejí z nesprávného předpokladu, že co je omyvatelné, je přípustné pro použití v potravinářských provozech. Smyslem hygienického předpisu ovšem je zajištění čistitelnosti zařízení. Proto bude nutno s KHS ještě vyjasnit oprávněnost požadavku na čištění použitím běžných sanitárních postupů a efektivitu (nákladnost), tradičních způsobů čištění a tradičních materiálů. Při běžném omytí plochy plechového potrubí nemohou být postiženy spoje a nepřístupná místa, takže představa dokonalého čištění je zavádějící.

Chtěli bychom prokázat i KHS v Ústí nad Labem, že je nesprávné nutit provozovatele kuchyní a potravinářských závodů do používání drahých a z hlediska větrání a přístupnosti nevhodných zařízení. Pro příklad uvádíme, že loni se k nám dostala nabídka na vyčištění plechových potrubí ve větší kuchyni, přičemž tato cenová nabídka převyšovala cenu pořízení nových textilních vyústek ve stejném rozsahu!

Protože jsme si našim výrobkem jisti, navrhovali jsme KHS naši návštěvu za účelem vyjasnění detailů a diskuze. Tento návrh nebyl vyslyšen, takže musíme postupovat jednotlivými právními kroky podle doporučení našeho právního zástupce. Prosíme čtenáře bulletinu o předání jakéhokoliv negativního stanoviska KHS Ústí, abychom se na ně mohli obracet s konkrétním případem.

 

- Naše originální řešení -

Chci vědět více