Různě směrované kapsy

Původní funkcí textilních kapes je vyrovnávání odklonu proudu perforace interakcí s jiným, kapsou patřičně směrovaným proudem. Pokud je použijeme jako samostatný distribuční prvek, pak můžeme docílit zajímavé efekty.  Příkladem jsou ploché vyústky SquAireTex. Vhodným rozmísťování po potrubí lze pak docílit řadu dalších obrazů proudění, které ovšem musí být předem pečlivě posouzeny a spočítány. Velmi zajímavé je nasměrování dvou kapes přímo proti sobě. Tímto způsobem docílíme proud o výrazně (zhruba o třetinu) nižším dosahu než z běžného otvoru. Protisměrné uspořádání se chová nejlépe při extrémních rozdílech teplot a to je směr, kterým pokračuje naše testování.

Příklad rozmístění kapes na vyústce

{popis}

Detail proudění vzduchu z kapes

{popis}

Pole rychlostí pro perforaci

{popis}

Pole rychlostí protisměrné kapsy

{popis}


- Naše originální řešení -

Chci vědět více