Oddělení hemodialýzy, Nemocnice Blansko

Jedna z prvních zakázek v Česku na ploché vyústky SquAireTex. V tomto případě se jednalo o typ vířivka, kde je vzduch přiváděný usměrňujícími kapsami a perforací maximálně mísený s okolím. Aplikace v nemocnici musí splňovat přísnější kritéria než kdekoliv jinde. Požadována byla distribuce vzduchu nevyčnívajícími vyústkami umístěnými v kazetovém rastru stropu, což znemožnilo použití běžných půlkruhových textilních vyústek. Výhodou našich vířivek je velmi snadná montáž spočívající v prostém vložení vyústky do rastru a připojení k přívodnímu potrubí. Čištění je zde stejně snadné jako u ostatních typů tkaninových vyústek.

 

Průtok:  6.500 m3/h

Tlak: 20 Pa

Rozměr: SquAireTex Swirl 600

Počet kusů: 13

Barva: bílá tkanina, bílé kapsy

 

{popis}

{popis}


- Naše originální řešení -

Chci vědět více