Možnosti, detaily, speciality

Nabízíme řešení pro každou situaci. Vše testují naši vysoce kvalifikovaní vývojáři v moderní testovací komoře. Vše vyrábíme na zakázku a rádi vyhovíme Vašim požadavkům na jiné, než zde uvedené provedení nebo vybavení. Kontaktujte nás.

Pro kompletní informace si stáhněte Technické podklady.

1.Výrobky pro speciální použití

1.1. Ploché vyústky SquAireTex

Celé vyústky kromě hliníkového rámu jsou vyrobeny z tkaniny NMS. Horní část pro připojení k rozvodu vzduchu může být dodána izolovaná netkanou textilií. Všitá perforovaná mezivrstva zaručuje rovnoměrné rozložení průtoku vzduchu. Vzhledem k velmi nízké hmotnosti spočívá instalace v pouhém vložení do rastru pohledu. Upevnění ke stropu není třeba. Horní a spodní díl jsou spojeny zipem, spodní díl je pak připevněn k rámu pásy suchých zipů. Tím je umožněno snadné rozebrání a díly lze dokonale vyčistit vypráním. Vyústky mohou být dodány v kterékoliv z 9 barev a jsou možné i jejich kombinace (jiná barva usměrňovacích kapes než základní tkaniny), případně speciální barvy. Na přání vyrobíme libovolný rozměr. Podle dosaženého proudění rozlišujeme 3 základní typy.

{popis}

Směrovací kapsy vytváří vířivý proud vzduchu, který se drží pod stropem.

{popis}

{popis}

 

{popis}

Volbou umístění kapes směrujeme vzduch do jednoho nebo více směrů. Existují tyto možnosti:

{popis}

{popis}

Vzduch je distribuován mikroperforací rovnoměrně rozmístěnou po ploše vyústky.

{popis}

 

1.2. Membránová vyústka - Vyústka pro 2 režimy výstupu vzduchu

Jedná se o kombinaci dvou typů vyústek v jedné. Membrána, vyrobená z lehké neprodyšné tkaniny, je všita horizontálně do středu vyústky. Zakrývá střídavě její jednu nebo druhou polovinu. Začátek membrány je přichycen ke klapce ovládané servomotorem. Díky tomu lze volit mezi dvěma polohami, většinou chlazení nebo vytápění. V případě topení membrána zakrývá horní polovinu vyústky a vzduch vystupuje řadami otvorů směrem dolů. V případě chlazení membrána zakrývá spodní polovinu a vzduch vystupuje pouze vzhůru skrz tkaninu nebo mikroperforaci.

Topení   Chlazení

{popis}

 

Video z kouřové zkoušky membránové vyústky


1.3. Velkoobjemová vyústka - Velkoobjemová tkaninová vyústka

{popis}Originální vnitřní konstrukce s dvojitou stěnou a neprodyšnou membránou umožňuje přepínání směru proudění.  Vzduch může být směrován buď vodorovně nebo svisle dolů,  v obou případech skrz perforovanou tkaninu. Přepínat lze manuálně nebo pomocí servomotoru.  Kromě klapky z nerezového drátu je všechno ostatní vyrobeno z tkaniny a výrobek lze prát v pračce. Vyústka je velmi lehká a velmi snadno se instaluje, stačí ji připojit k přívodu vzduchu.

 

 

1.4. Odsávací potrubí - Tkaninové potrubí pro odvod vzduchu

{popis}Může být vyrobeno pouze v čtyřhranném nebo trojúhelníkovém průřezu. Podmínkou funkce je dokonalé vypnutí tkaniny v podélném i příčném směru. Podélné vypnutí zajistí napínače v profilech, příčné vypnutí závitové tyče, případně zátěž (u trojúhelníkového průřezu). Vzduch je do vyústky nasáván perforací, která je libovolně rozmístitelná po délce potrubí. Požadavek na rovnoměrný odvod vzduchu vyřešíme postupnou změnou rozteče nebo velikosti otvorů. Předpokládáme používání tam, kde je vyžadováno pravidelné a dokonalé čištění potrubí. Odsávací tkaninové potrubí lze poměrně snadno vytáhnout z nosné konstrukce, oddělit díly pomocí zipů a vše vyprat. Pokud se použije materiál NMI (obsahuje nanovrstvu stříbra), bude potrubí antibakteriální.


{popis}

 

1.5. Odmrazovací clona - Rychlé odmrazení chladiče

{popis}

Odmrazovací clona (Defrost Damper - DeDa) slouží k uzavření ventilátoru na výparníku a tím urychlení procesu odmrazování.  Vyrábí se z tkaniny NLW, která zajistí dobré krytí chladiče a má hydrofobní úpravu pro omezení namrzání.

 

 

 

 

 

 

1.6. Izolované potrubí - Tepelná izolace a tlumič hluku

Použije se pro snížení tepelných ztrát při překonávání neklimatizovaných úseků mezi strojovnou a řešenou místností. Jako izolace slouží 30 mm vrstva netkané polyesterové textilie (třída požární odolnosti B-s2,d0 podle EN 13501), která je všita mezi vnitřní lehkou a vnější obvykle střední tkaninu. Jako vnější vrstvu lze použít kterýkoliv z našich materiálů. Sešitím se tloušťka izolace poněkud zmenší až na cca 20 mm. Dosažený koeficient prostupu tepla je maximálně 1,5 W/m2/K. Dodáváme standardně 2 m kusy v průměrech od 250 mm. Každý 1 m je jedna vyztužovací obruč. Tyto izolované hadice také výborně tlumí hluk.

 

1.7. Dvojité potrubí - Zamezení kondenzace

{popis}K zamezení kondenzace většinou postačí použití dvojitého potrubí. Mezivrstva je udržována ve správné poloze zcela zanedbatelným průtokem vzduchu (cca 1 ‰ průtoku potrubím). Koeficient prostupu tepla dosahuje maximálně 3,5  W/m2/K.

 

 

{popis}

1.8. Antistatické provedení - Odstranění napětí mezi vyústkou a zemí

{popis}Antistatické provedení je určené pro použití v prostorách, kde je nutné zamezit vzniku elektrického napětí mezi textilní vyústkou (potrubím) a uzemněním.

 

 

 

 

 

1.9. Tkaninová uzavírací klapka - Klapka pro uzavření potrubí

{popis}Tkaninová klapka uzavírá celý průřez vyústky nebo potrubí a zabraňuje distribuci nebo průtoku vzduchu do prostoru za ní. Je vyrobena z tkaniny s odnímatelnou vnitřní konstrukcí z tenkého nerezového drátu.  Vnitřní kuželová membrána s tkaninovou mřížkou uzavírá průřez nebo nechává potrubí otevřené. Klapka může být ovládána ručně, nebo pomocí servomotoru.

 

1.10. Složený půlkruhový průřez - Vyšší průtok  při malé výšce vyústky

Jde o kombinaci několika bočně sešitých půlkruhových vyústek. Umožňuje vyšší průtok při poměrně malé výšce.

{popis}

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Řešení pro velké dosahy proudů vzduchu

2.1. Malé trysky - Pro zaručeně kolmý výstup a velké dosahy

{popis}

Malé trysky slouží ke směrovanému přívodu vzduchu. Mají dvě technické výhody oproti perforaci. Dosah proudu delší o cca 25 % a zaručeně kolmý výstup vzduchu (u perforace může docházet k odklonu proudu). Vyrábíme průměry 20, 30 a 40 mm ve dvou variantách, průmyslové a prémiové.

 

 

 

2.2. Velké trysky - Pro největší dosahy proudu vzduchu

Pomocí velkých trysek lze vzduch dopravovat na největší vzdálenosti. V závislosti na statickém tlaku a rozdílu teplot mohou být dosahy i větší než 20 m. Pro konkrétní návrh použijte náš návrhový software nebo se na nás obraťte. Velká tryska může být pevná, nastavitelná nebo směrovaná.  Trysky vypadají zhruba stejně, nastavitelnou trysku je možné pomocí 4 pásků libovolně nasměrovat v rozsahu ± 45°.  Sklady a pásky jsou překryty tkaninou. Uvnitř velké trysky je všitá clonka pro nastavení průtoku.

 

3. Výrobky s možností úpravy parametrů

3.1. Nastavitelná délka - Možnost změny délky při montáži

{popis}

Rovnoměrně po obvodu kruhového potrubí je našito 8 délkově nastavitelných stahovacích pásků. Pokud je všechny nastavíme na stejnou hodnotu dosáhneme zkrácení délky. Potrubní rozvod tím získá možnost rychlého přizpůsobení se situaci na stavbě.

 

 

 

 

3.2. Nastavitelný oblouk - Možnost změny úhlu při montáži

{popis}

Rovnoměrně po obvodu kruhového potrubí je našito 8 délkově nastavitelných stahovacích pásků (stejné jako u nastavitelné délky).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Nastavitelná perforace - Regulace průtoku vzduchu

{popis}Naše originální řešení umožňuje manuálně měnit průřez otvorů a tím i průtok vzduchu. Princip je patrný z obrázků, rozměry se přizpůsobí požadavkům zákazníka. Jak velikost otvorů, tak i jejich počet jsou variabilní při respektování technických podmínek pro správnou distribuci vzduchu. Nastavená poloha se zafixuje pomocí suchých zipů.

 

 

 

3.4. Pohyblivý nástavec - Změna polohy nástavce

{popis}Nástavce na rovné části půlkruhové nebo čtvrtkruhové vyústky mohou být upraveny tak, aby se daly posunout ve směru vyústky až o 80 mm. Tím se vyřeší situace kdy reálná poloha nástavce neodpovídá přesně výkresu.

 

 

 

 

3.5. Lucerna - Jednoduché nastavení a směrování proudu vzduchu

{popis}

Tato vyústka slouží k distribuci vzduchu přiváděného do prostoru seshora, Může být instalována pouze ve svislé poloze. Vzduch z ní je vyfukován vodorovně jedním až šesti směry. For more information download brochure,

 

 

 

 

 

 

4. Řešení problémů s prouděním vzduchu

4.1. Vyrovnávače turbulencí - Zrovnoměrnění proudění

{popis}Používají se pro zrovnoměrnění proudění např. za ventilátorem nebo tvarovkou. Jejich zařazení může odstranit vibrace tkaniny, představuje nicméně další tlakovou ztrátu.

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Kapsy  - Řešení odklonu proudů z perforace

{popis}

{popis}Tkaninové kapsy slouží k odstranění odklonu vzduchu vystupujícího z perforace. Řešení je založeno na skládání dvou proudů vzduchu o podobné hybnosti. Výtok z poslední dírky v řadě je pomocí tkaninové kapsy směrován pod určitým úhlem a vyrovná odklon vzduchu z perforace. Leták

 

 

 

 

 

 

4.3. Clonka - Zrovnoměrnění průběhu statického tlaku

{popis}Jedná se o komolý kužel z perforované tkaniny, jehož menší průměr lze nastavit pomocí všitého pásku s aretační sponou. Maximální otevření na průměr vyústky znamená nulovou tlakovou ztrátu a naopak úplné zavření poskytne nejvyšší místní ztrátu. Nastavení je možné po odepnutí zipu kdykoliv upravit. Slouží k vyrovnání statického tlaku podél vyústky a tím ke zrovnoměrnění výtoku. Může se využít k regulování průtoku z tkaninových trysek a nástavců.

 

 

 

4.4. Vyústka pro intenzivní chlazení - Chlazení s vysokým rozdílem teplot

{popis}Pro rozdíl teplot nad 6 K doporučujeme vodorovné směrování výstupu vzduchu. Toho lze dosáhnout uspořádáním mikroperforace do pruhu v patřičném směru. Plochý proud musí pak dosahovat určité rychlosti, aby se předčasně neohnul dolů. Při dostatečné výstupní rychlosti (statickém tlaku) lze přivádět až 400 W chladu na 1 m vyústky a při tom udržet rychlosti v pobytové zóně pod 0,2 m/s. Proudění je ilustrováno na obrázcích, pro konkrétní výpočty kontaktujte naše autorizované zástupce.

 

 

 

4.5. Antideflektor - Řešení odklonu proudů z mikroperforace

{popis}

Antideflektor zabrání odklonu proudu vzduchu z tkaniny s mikroperforací, kde je průměr dírek větší než tloušťka tkaniny.  Je vyroben z jemné síťoviny a je všitý dovnitř vyústky. Náš návrhový software ho doporučí vždy, když hrozí odklon proudu vzduchu.


 

 

 

 

4.6. Tlumič rázů - Eliminace vlivu proudu vzduchu  na konci vyústky

{popis}Tlumič rázů ve tvaru tří spojených komolých tkaninových kuželů snižuje vliv proudu vzduchu na konec vyústky při neregulovaném spuštění ventilátoru. Je upevněn ve vzdálenosti 2,5 průměru od zaslepení. Lze ho instalovat i dodatečně.

 

 

 

5. Zlepšení vzhledu

5.1. Napínač v profilu - Vyrovnání drobných skladů

{popis}

Pomocí napínače v profilu dojde k vyrovnání zmačkané tkaniny, skladů vzniklých složením do kartonu a případně drobných nepřesností sešití. Pružnost tkaniny umožní napnutí o 0,5 % délky. Nenapnuté vyústky jsou tedy o 0,5 % kratší, než je uvedeno na výkresech a správné délky se dosáhne pomocí napínače. Postup instalace je uveden v návodech na montáž.

 

 

 

 

5.2. Napínač v zaslepení - Napne vyústku po celé délce

{popis}

{popis}

5.3. Ramínka - Zabrání prověšení vyústky bez přívodu vzduchu

{popis}

Používají se pro zlepšení tvaru vyústky/potrubí bez přívodu vzduchu. Konce ramínek jsou vsunuty do kapes našitých na vnitřní stěnu potrubí, uprostřed je fixuje úchyt ze suchého zipu. Při údržbě se demontují. Jde o levnější alternativu k obručím.

 

 

 

 

 

5.4. Obruče - Udrží tvar vyústky i bez přívodu vzduchu

{popis}

Mohou být vyrobeny z:
1. Plochého hliníkového profilu
2. Požárně odolného plastu
3. Nerezové tyče

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Potisk - Využití plochy vyústky k reklamě

{popis}

Tkaninu lze potisknout reklamním nápisem nebo logem. Obdobně může být přidáno označení dílu pro snazší identifikaci při montáži nebo údržbě.


- Naše originální řešení -

Chci vědět více