Deváté setkání příznivců textilních vyústek

Všechny čtenáře bulletinu srdečně zveme k účasti na „Devátém setkání příznivců textilních vyústek“. Kromě úplně prvního se všechna uskutečnila v hotelu „Devět Skal“ na Milovech (www.resortdevetskal.cz) a ani letos tomu nebude jinak. Tradiční je i zařazení přednášky hosta, která se nebude věnovat přímo našemu výrobku. Letos přijal naše pozvání Ing. Petlach a bude prezentovat atraktivní téma dotýkající se přímo všech projektantů. Své přihlášky posílejte Ing. Kadrmasovi na sales@prihoda.com.

Program:

Čtvrtek 28. dubna

-  16:00 – 18:30 – přivítání a ubytování hostů

-  18:30 – 20:00 – společná večeře

-  20:00 – netechnická přednáška Ing. Příhody o firmě, našich úspěších a záměrech, následovaná neformální diskuzí

Pátek 29. dubna

-  8:00 – 9:00 – snídaně

-  9:00 – 9:45 – Ing. Příhoda – Naše nové výrobky a jejich použití

-  9:45 – 10:30 – Ing. Petlach - Obsah projektů profesí techniky prostředí tak, jak je připravuje ČKAIT ve vazbě na nový stavební zákon

-  10:30 – 10:45 – přestávka s občerstvením

-  10:45 – 11:30 – Ing. Kadrmas – Software Air Tailor a jeho základní i nové funkce

-  11:30 – 12:15 – Ing. Příhoda – Zajímavé zakázky zpracované pomocí softwaru Fluent

-  12:30 – 13:30 – oběd

Na závěr setkání umožníme prohlídku firemních prostor upravenou individuálně podle zájmu.

{popis}

 


 

 

 

 


- Naše originální řešení -

Chci vědět více