Producten

Onze PRODUCTEN zijn  kanalen/collectoren, voor perfecte luchtverdeling van eender welke verwarmde, gekoelde of geventileerde lucht. We onderscheiden overdrukkanalen (pulsie), ontworpen voor luchtverdeling, en negatieve druk (extractie) kanalen voor het afzuigen van lucht uit eender welke ruimte.

1/ Luchttoevoer en diffusiemogelijkheden

{popis}

Luchtstroom V door het textielkanaal gebeurt via een van de uiteinden of via de vermelde uitblaasopeningen in één van de hieronder beschreven methodes:

A - via doorlaatbare stof

B - via microperforatie – 0.2 – 0.4 mm gaatjes in de stof

C - via perforaties – gaatjes groter dan 4 mm

D - via kleine textielnozzles

E - via grote textielnozzles

F - via de uitblaas aan het einde van het kanaal wordt de lucht getransporteerd naar  een ander textielkanaal

G - via een uitlaatadapter – lucht wordt naar een ander circuit geleid

{popis}

Dit houdt in dat: V = A + B + C + D + E + F + G (elk van de waarden A, B, C, D, E, F, G kan 0 zijn)

 

2/ Principes van het terugnamekanaal

Perforaties worden uitsluitend gebruikt voor luchtinlaat bij het terugnamekanaal.

{popis}

 

3/ Luchtgeleiding via aftakkingen

Kanalen vervaardigd uit niet-doorlaatbaar materiaal, of geïsoleerde kanalen (zie hoofdstuk 5.3), voeren de warme lucht naar de plaats van bestemming. We weten perfect de aftakkingen, verlopen en andere hulpstukken te produceren voor eender welke situatie.

{popis}

 

Lucht wordt verdeeld door de stof via perforaties van diverse diameters en / of microperforaties. Combinaties van perforaties en microperforaties samen met het ontwerp van de openingen bieden ons tal van variaties en luchtsnelheden. De reikwijdte van de opties begint met de verdeling van de lucht bij lage snelheden, en gaat door tot aan gerichte luchttoevoer bij grote afstanden. Kleine gaatjes, met diameter van 0,2 – 0,4 mm genoemd microperforaties, zijn bedoeld voor de verdringing van de lucht. In geval van gerichte luchttoevoer wordt er gebruik gemaakt van een reeks grotere gaten, perforaties genoemd, welke beschikbaar zijn vanaf 4 mm. Het is belangrijk rekening te houden met de temperatuursverschillen bij de berekening van de luchtsnelheid op een bepaalde afstand.

Textielkanalen zijn een universeel luchtverdeelsysteem die het ganse gamma, van eender welk gevraagde flow, kunnen bedekken. We bereiken het gevraagde stromingsprofiel door de correcte uitblaasmethode te kiezen. Al de verschillende uitblaasmethodes kunnen eventueel gecombineerd worden in één kanaal.

 

Worp

{popis}

De luchtstroom is afhankelijk van de statische druk en het temperatuursverschil, en verandert telkens wanneer één van deze parameters wijzigt.

Bekijk hier de video’s van de rook testen

De luchtsnelheid, gemeten over verschillende afstanden t.o.v. het kanaal, kan perfect berekend worden via onze software, welke keer op keer verder wordt ontwikkeld en verbeterdt. Deze houdt rekening met alle ingevoerde gegevens (dwz. Statische druk, positie en afmetingen van de inblaas, drukverliezen en temperatuursverschillen).

{popis}

{popis}

Voorbeelden van luchtstroomgrafieken, ontworpen door het Prihoda Design softwareteam.

{popis}

Voorbeelden van luchtstroomgrafieken, ontworpen door het Fluent softwareteam.

In het algemeen wordt bij textielkanalen gebruikt gemaakt van dezelfde luchtsnelheden als bij traditionele  (galva) kanalen. De maximale toe te passen luchtsnelheid is afhankelijk van het aërodynamisch geluid, welke gepaard gaat met de desbetreffende plaatsing, omgeving. Te hoge inblaaswaarden kunnen vooral trillingen van de stof veroorzaken. Specifieke condities zoals inblaaswaarde, uitblaaspatroon, statische druk, gewicht en keuze van de stof moeten zeer goed overwogen worden. Neem contact op met ons voor het maken van een juiste selectie.

- OUR UNIQUE SOLUTIONS -

Meer