Basiskenmerken product

1/ Mogelijke vormen

{popis}

Wij produceren eveneens overgangsstukken voor alle bovenvermelde vormen.

{popis}

2/ Afmetingen

Elk formaat kan geproduceerd worden, gaande van 100 tot 2000 mm., telkens gebaseerd op de doorgespeelde waarden. De aansluitstukken zijn telkens een 10 – 15 mm langer dan vermeld in de technische specificatie van het order.

Onder dimensies bij de verschillende vormen verstaat men hetvolgende :

{popis}

3/ Lengte

De lengte van een textielkanaal is vooral afhankelijk van de plaats in de welbesproken ruimte. Over het algemeen kan een gelijkmatige luchtverdeling van een textielkanaal gecreëerd worden vanaf 1 meter tot 200 meter. Het gebruikte materiaal en de beschikbare statische druk van de ventilator zijn de voornaamste factoren.

MEEST VOORKOMENDE WAARDEN

{popis}

A - begin – lengte  100 - 200 mm

B - vervolg – lengte 5000 – 10 000 mm, kan meerdere malen herhaald worden, in welbepaalde volgordes

C - bodem – lengte van 1000 tot 11000 mm

- De secties zijn verbonden met ritsen. Het aantal ritsen kan op vraag van de klant worden aangepast.

- De totale lengte van het textielkanaal ( A + B + C) moet worden aangegeven bij de aanvraag. Het kanaal wordt bij de xproductie dan verder in secties verdeeld.

4/ Druk

{popis}Drukverliezen van textielkanalen zijn vergelijkbaar met die van traditionele kanalen. Ook de berekening van een meer complexe verdeling met een textielkanaal is vergelijkbaar met een traditioneel kanaal. Minimale statische druk is nodig om de juiste vorm van het textielkanaal te behouden, en hangt mede af van het gewicht, alsook van de gebruikte stof. 20 Pa is voldoende voor lichte materialen, en 50 Pa voor de zwaardere stoffen. De verdeling van de druk in het textielkanaal verschilt van een traditioneel kanaal, omdat de snelheid in de lengterichting daalt. Om de druk te controleren in een textielkanaal, contacteer ons.

 

 

 

 

 

{popis}

5/ Afwerkingsmogelijkheden

{popis}

- OUR UNIQUE SOLUTIONS -

Meer