Pitanja

1/ Kako izgledaju tekstilni kanali kada je ventilator isključen?

{popis}

2 / Da li je moguće koristiti tekstilne kanale za izvoz (odvod) zraka?

PŘÍHODA s.r.o. bili su prvi proizvođač u svijetu koji je izbacio kanale sa negativnim pritiskom na tržište. Izrađene su u obliku kvadrata ili trokuta. Glavni princip se temelji na dovoljnom istezanju svih krajeva kanala pomoću zatezivača. Konstrukcija omogućava jednostavno rastavljanje i ponovnu montažu. Laserski izrezane perforacije se koriste za usisavanje zraka u kanal.

3 / Šta podrazumjevate pod dugoročnim trajanjem Prihoda tekstilnih kanala?

Ovi kanali nisu kratkoročno rješenje. Difuzori su izrađeni od najkvalitetnijih materijala koji imaju vijek trajanja petnaest godina ili duže. Lagani materijali (cca. 100 g/m2) s maksimalno dozvoljenim brojem od 50 pranja ili jeftinije polietilenske folije (obično osjetljive na cjepanje) mogu imati ograničen vijek trajanja.

Uslovi poslovanja

4 / Šta podrazumjevate pod gubitkom pritiska kod tekstilnih kanala?

U dobro osmišljenim ravnim difuzorima postoji gotovo konstantan statički pritisak unutar kanala. Tekstilna perforacija se izračunava na temelju prosječne vrijednosti statičkog pritiska. Drugim riječima, difuzor je dizajniran na osnovu vanjskog statičkog pritiska sistema. Zavijeni dijelovi (zglobovi ili koljena) smanjuju turbulenciju i mogu dovesti do određenog pada pritiska koji treba uzeti u obzir. Gubitak pri trenju je obično minimalan zbog smanjenja brzine zraka unutar difuzora. Minimalni iskoristivi pritisak inosi 50 Pa, mada će se lakši materijal napuhati i od 20 Pa.

{popis}

5 / Šta učiniti s difuzorima kada su začepljeni prašinom ili imaju neka druga onečišćenja?

Difuzori s mikro perforacijama (rupicama), pa čak i difuzori s većim rupama nikada ne mogu biti u potpunosti začepljeni zbog onečišćenja (ako se primjenjuje minimalna predfiltracije EU3). Održavanje (obično pranje u mašini za veš) je potrebno samo iz higijenskih i estetskih razloga. Svaki pojedinačni dio sa zatvaračem sadrži naljepnicu, koja pruža sve informacije za pranje. Naše iskustvo je pokazalo da naše tkanine od koninuirnih vlakana ostaju (gotovo) potpuno čista iznutra i nakon mnogo godina rada.

Uputstva za održavanje

6 / Mogu li tekstilni kanali postati pljesnivi?

Plijesan se može nastaniti na bilo kojoj vrsti materijala, ukoliko je prostor vlažan ili se ne provjetrava. To vrijedi i za tkanine s antibakterijskim tretmanom. To je zato što plijesni nisu bakterije. Dakle, nikad ne pohranjujte vlažne difuzore i ne držite ih izvan pogona na duže vrijeme. Pljesan se ne može ukloniti iz tkanine kada se jednom nastani.

7 / Da li je moguće koristiti kvadratni ili pravokutni difuzor?

PŘÍHODA s.r.o. je razvila posebnu konstrukciju koja omogućava korištenje četvrtastih oblika. Princip se temelji na istezanju tkanina u poprečnom i uzdužnom smjeru pomoću zatezivača. Konstrukcija omogućava jednostavnu demontažu i ponovnu montažu. Tekstilni kanali s četvrtastim presjekom se mogu postaviti direktno na plafon ili objesiti na njega uz pomoć vješalica.

8 / Da li tekstilni kanali funkcionišu i kao filteri u isto vrijeme ?

Ako se koriste nepropuštajući materijali, tkanina djeluje kao filter za dio prenesenog zraka koji prolazi kroz tkaninu. Kako se zagađenost tkanine postepeno povećava, pritisak raste i ismanjuje se protok zraka. Zato je potrebno oprati tkaninu. Mi smatramo da korištenje mikro perforacija ili laserski izrezanih perforacija (rupa) na tkanini jeste daleko najbolje rješenje. Iako perforirane tkanine ne funkcionišu kao filteri , ne mijenja se vrijednost gubitka pritiska i broj potrebnih postupaka za pranje značajno opada. Mi smo proizvođači uređaja za distribuciju (bez filtera ) kanala i difuzora.

9 / Zašto PRIHODA ne koristi plastične mlaznice ili nastavke ?

Korištenje plastičnih mlaznica ili nastavaka može se objasniti na historijskoj osnovi. Ovi alati su omogućavali određene načine za distribuciju zraka, ali mlaznice su štitile izlizane rubove rupa. Kada smo počeli koristiti lasersku tehnologiju koja omogućava rezanje preciznih rupa sa zatvorenim marginama, oni su postali nezamjenjivi . Ispravno dizajnirana linija laserski izrezanih rupa ispunjava istu svrhu, a samim time su i jeftinije i estetski puno ljepše. To je razlog zašto je Prihoda s.r.o. odlučila ne koristiti plastične nastavke ili mlaznice, a ipak postiže istu raspodjelu zraka.

10 / Zašto PPRIHODA ne koristi propusnije materijale?

Koristimo propustljive materijale da bi se izbegla kondenzacija u slučajevima kada je temperatura pristiglog vazduha ispod temperature kondenzacije. Međutim, raspolažemo samo materijalima jedinstvene propusne vrednosti. Oni su niske vrednosti i koriste se samo da bi se spriječila kondenzacija. Distribucija vazduha se vrši isključivo putem rupa (otvora ili mikroperforacija, ili kombinacijom oboje), kao i prilagodljivim otvorima (mlaznicama, džepovima). Naša ponuda proizvoda takođe uključuje nepropusne materijale, koji su korisni u drugačijim situacijama.

- OUR UNIQUE SOLUTIONS -

More